Thư Mời Hội Thảo Chuyên Đề

HIỆP HỘI THÁNH MẪU TGP SAIGON

Liên Đoàn Giới Trẻ Hiệp Hội Thánh Mẫu

 

THƯ MỜI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM”

Kính thưa Quý Cha Giám Huấn, Quý vị và cách riêng các bạn trẻ.

“Không ai trên đời là một hoang đảo”. Là con người ai cũng phải sống và làm việc cùng với những người khác. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất là gia đình. Khi đi làm việc chúng ta lại phải làm việc với những người khác và tạo ra một nhóm làm việc. Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ có những ảnh hưởng lên nhóm, đồng thời cũng chịu những tác động của người khác cả về điều tích cực lẫn tiêu cực. Nhờ các hoạt động tương tác trong nhóm, chúng ta góp phần vào các hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho cá nhân, tập thể, cộng đồng. Qua đó cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sức mạnh tập thể như cha ông ta đã khẳng định: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Tuy nhiên, làm sao có được sức mạnh tập thể để “hợp quần gây sức mạnh?” Chúng ta phải làm thế nào để làm việc chung có hiệu quả tốt?

Đối với Chúa Giêsu, không những chỉ trong công việc mà ngay cả việc cầu nguyện Người cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện chung với nhau: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. (Mt 18,20)

Chính vì thế, Hiệp Hội Thánh Mẫu trân trọng kính mời Quý Hội Viên, các riêng các bạn trẻ đến Nhà Thờ Thánh Mẫu để cùng giao lưu với hai Anh Chị:

Gioanbaotixita Nguyễn Trung Minh Khoa

Maria Nguyễn Tuấn Đông Quân

Chuyên viên Đào Tạo Kỹ Năng và nguồn nhân lực

để cùng thảo luận và học hỏi Chuyên Đề:

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm”

1. Khám phá năng lực bản thân

2. Khám phá sức mạnh Đội Nhóm

3. Khai thác năng lực Lãnh Đạo

Thời gian: 9g30 – 12g00, chúa nhật ngày 18.11.2018

Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Mẫu, số 3-5 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình, Tp. HCM.

Thân mời các Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu, cách riêng các bạn trẻ thuộc Liên Đoàn Giới Trẻ Hiệp Hội Thánh Mẫu, Các Huynh Trưởng Nhà Thờ Thánh Mẫu, Nhóm Sinh Viên Lưu Xá Thánh Mẫu và Giới Trẻ Giáo Xứ Sao Mai đến tham dự buổi hội thảo Chuyên Đề nói trên.

Ban Tổ Chức trân trọng đón tiếp.

CHƯƠNG TRÌNH

9g15: Đón tiếp

9g30: Sinh hoạt chung ngoài Nhà Thờ

10g00: Hội Thảo Chuyên Đề trong Nhà Thờ

12g00: Ăn Trưa

Làm tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương ngày 4 tháng 11 năm 2018

 

TM BAN TỔ CHỨC

Lm Tổng và Phụ Tá Giám Huấn HHTM

Đaminh Đinh Văn Vãng

Phaolô Nguyễn hữu Thiện

Trưởng LĐ Giới Trẻ HHTM

Maria Đinh Thị Thọ

 

Chia sẻ.