Thông tin hiệp sống tháng 8/2017

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 08/2017

---oOo---

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP THÁNG 08.

LIÊN HỘI MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 04/08: Kính Thánh Gioan Maria Vianney- Bổn mạng cha Gioan Vianney Phạm Mạnh Cương chánh xứ kiêm giám huấn HHTM xứ đoàn Châu Bình (Thủ Đức).

2) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn mạng:

Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng: Tổng Giám Huấn HHTM – VN

Cha Đa Minh Nguyễn Văn Trọng: Cha Giám Huấn Xứ đoàn Tân Sa Châu.

Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh: Cha Giám Huấn Xứ đoàn Trung Chánh.

Cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng: Chánh xứ giám huấn HHTM xứ đoàn Lộc Hưng.

Cha Đa minh Đinh ngọc Lễ - NXM - Chính xứ Hà nội

Cha Đa Minh Mai Thúc Hòa: Giám Huấn Xứ Đoàn HHTM Phụng Hiệp - GP Cần Thơ

Ông Đa Minh Lê Văn Giang - Hội trưởng Liên Hội HHTM – TGP SG

3) Ngày 15/08 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng của:

Chị Maria Ðỗ Thị Thu Lê Ban Huấn luyện Liên hội HHTM Tổng GP.

Cô Maria Trần Thị Thoa: UV BCH Liên hội HHTM TGP.

Kính chúc mừng bổn mạng cha Tổng Giám Huấn, quý cha Giám Huấn Xứ đoàn, anh chị em trong BCH Liên Hội và Ban Huấn luyện HHTM TGP.

Xin Mẹ Maria, thánh Đa-minh, thánh Gio-an Ma-ri-a Vian-ney chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Cha Tổng Giám Huấn, quý Cha Giám Huấn và anh chị mừng bổn mạng.

B. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP/SG THÁNG 8/2017

I. LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 23 /7: Lễ Kính Thánh Nữ Brigitta – Bổn mạng xứ đoàn Bình Thái.

2) Ngày 8 /8: Lễ Kính Thánh Đa Minh - Bổn mạng của: + Ông Đa Minh Trần Mạnh Huy – Liên đoàn phó nội LĐ/BA HHTM – TGP – SG (Kiêm Xứ Đoàn phó ngoại vụ Xứ Đoàn Bùi Phát).

3) Ngày 15- 8: Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng của:

+ Xứ đoàn Bác Ái - HHTM Nam Hòa (CH)

+ Xứ đoàn Bác Ái - HHTM Tân Hưng (XM)

+ Xứ đoàn Bác Ái – HHTM Bùi Phát (PN)

+ Xứ đoàn Bác Ái – HHTM Vị Hưng (Cần Thơ)

Và quý chị em:

+ Bà Maria Ngô Thị Thu Thảo – Liên đoàn phó ngoại – đặc trách kinh tài – Bác ái xã hội.

+ Bà Maria Nguyễn Thị Đào - Ủy viên truyền thông LĐ/BA-HHTM TGP – SG

+ Bà Maria Trần Thị Thu Hồng – Thư ký 2 LĐ/BA-HHTM TGP – SG

+ Bà Maria Nguyễn Thị Mỵ Chân – Thư ký 1 Xứ đoàn Sao Mai (CH)

+ Bà Maria Đoàn Thị Lan – Tập huấn Xứ đoàn Sao Mai

+ Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thư ký Xứ đoàn Bình Thái (BA)

+ Bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh – Thủ quỹ Xứ đoàn Bình Thái

+ Bà Maria Nguyễn Thị Hoa – Cố vấn Xứ đoàn Bình Thái

+ Bà Maria Nguyễn Thị Vui – Đoàn trưởng Xứ đoàn bác ái HSLC nhà thờ Thánh Mẫu

+ Bà Maria Nguyễn Thị Vinh – Thủ quỹ Xứ đoàn bác ái HSLC nhà thờ Thánh Mẫu

+ Bà Maria Phạm Thị Hát – Đoàn trưởng Xứ đoàn Nam Hòa (CH)

+ Bà Maria Nguyễn Thị Yến – Thủ quỹ Xứ đoàn Nam Hòa (CH)

+ Bà Maria Nguyễn Thị Cúc Hoa – Phó ngoại Xứ đoàn Lộc Hưng (CH)

+ Bà Maria Lê Thị Kim Huê – Thủ quỹ Xứ đoàn Lộc Hưng

+ Bà Maria Hoàng Thị Lành – Cố vấn Xứ đoàn Lộc Hưng

+ Bà Maria Nguyễn Thị Xuân – Đoàn trưởng Xứ đoàn Lạng Sơn (XM)

+ Bà Maria Vũ Thị Hiền – Đoàn phó 1 Xứ đoàn Lạng Sơn

+ Bà Maria Đinh Thị Kim Yến – Thủ quỹ Xứ đoàn Lạng Sơn

+ Bà Maria Bùi Thị Nụ - Thư ký Xứ đoàn Tân Hưng (XM)

+ Bà Maria Trần Thị Ngọc Thanh – Thư ký Xứ đoàn Châu Bình (TĐ)

+ Bà Maria Trần Thị Yến – Đoàn trưởng Xứ đoàn Hợp An (XM)

+ Bà Maria Nguyễn Thị Hồng – Thư ký Xứ đoàn Hợp An

+ Bà Maria Đinh Thị Thu Trang – Đoàn phó 1 Xứ đoàn Trung Chánh (HM)

+ Bà Maria Bùi Thị Kim Hằng – Thư ký Xứ đoàn Trung Chánh

+ Bà Maria Vũ Thị Mai Hương – Cố vấn Xứ đoàn Trung Chánh

4)  Ngày 27- 8: Lễ Kính Thánh Nữ Monica - Bổn mạng của bà Monica Vũ Thị Nữ - Đoàn phó Xứ đoàn Bình Thái (BA)

BCH LĐ/BA-HHTM kính chúc các Xứ đoàn và quý ông bà anh chị em nhận Thánh nữ Bri-git-ta, Thánh nữ Mo-ni-ca, Thánh Đa-minh và Mẹ Ma-ri-a được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, noi gương thánh bổn mạng.

BCH LĐBA HHTM đã nhận được thiệp mời dự lễ mừng Bổn Mạng của Xứ đoàn Vị Hưng, nhưng vì Lễ Mẹ Lên Trời trùng với nhiều Xứ đoàn trong Liên Đoàn, nên chúng tôi không thể xuống đúng ngày lễ được. Xin quý vị thông cảm và hẹn lại một ngày khác thuận tiện, BCH LĐ/BA-HHTM sẽ thu xếp đến thăm Xứ Đoàn.

II. CÔNG TÁC BÁC ÁI THÁNG 6/2017:

1)  Xứ đoàn Tân Hưng: Tổ chức giờ kinh tối

-        Thăm hội viên đau liệt: 1 người

-        Thăm hội viên không đi sinh hoạt: 2 người

-        Vệ sinh nhà Chúa: 6 người 4 lần

-        Phụ trách tiền thau ngày Chúa Nhật và giờ chầu.

-        Tổng số tiền làm công tác bác ái là 6.842.000đ

2) Xứ đoàn Bùi Phát

-        Thăm bệnh nhân: 5 người

-        Viếng xác: 6 người

3) Xứ đoàn Học Sống Lời Chúa

-        Thăm bệnh nhân: 4 người

-        Phúng người qua đời: 2 người

-        Thăm hội viên không đi sinh hoạt: 2 người

-        Vệ sinh nhà Chúa: 4 người 8 lần

-        Tổng số tiền chi công tác bác ái là 5.300.000đ

4)  Xứ đoàn Nam Hòa

-        Vệ sinh nhà Chúa: 4 lần

-        Thăm người đau liệt: 5 người

III. CÔNG TÁC THĂM VIẾNG CỦA BCH LIÊN ĐOÀN:

Ngày 6-7-2017 vừa qua BCH LĐ/BA-HHTM TGP-SG đã đến thăm và dự buổi họp thường kỳ của xứ đoàn Bùi Phát. Thay mặt Cha Tổng Giám huấn – Bà Liên Đoàn trưởng đã trao Ủy nhiệm Thư cho ông Đoàn trưởng và ông Phó Nội Vụ. Bà cũng tâm tình với Hội Viên và ước mong Xứ đoàn Bùi Phát ngày một phát triển và kết hiệp chặt chẽ với các sinh hoạt chung của Liên Đoàn.

IV. TIN BUỒN

Trong tháng vừa qua Bà Maria Vũ Thị Hoa (Bà Trương Châu) thuộc Xứ đoàn Sao Mai - nguyên Thủ quỹ LĐ/BA-HHTM TGP-SG đã từ trần ngày 02/07/2017. Đề nghị các Xứ Đoàn khi sinh hoạt đọc một kinh vực sâu cầu nguyện cho linh hồn Ma-ri-a.

Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Ma-ri-a về Thiên Đàng hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

THƯ MỜI HỌP THÁNG 08/2017

Mời các Anh/ Chị Trưởng và BCH các Xứ đoàn thuộc LĐ/BA-HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt hàng tháng tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3-5 Chử Đồng Tử, P. 7, Tân Bình vào hồi 15g00 ngày thứ hai 28-8-2017.

Đề nghị các Anh/ Chị tham dự đầy đủ và đúng giờ.

C. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP THÁNG 8/2017:

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 8:

1) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn Mạng của

- Anh Đa-minh Vũ Văn Tuấn – Trưởng GĐ/HHTM Mat-thêu, kiêm Tập huấn LĐ GĐ/HHTM TGP.

- Anh Đa-minh Đào Duy Từ - NguyênTập huấn Liên Đoàn GĐ/HHTM TGP

- Anh Đa-minh Đinh Quang Vinh – Nguyên Cố vấn GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

- Anh Đa-minh Phạm Duy Quý – Cố vấn BCH GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

- Anh Đa-minh Phạm Mạnh Cường – XĐ GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa

2) Ngày 15/08 Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn Mạng Xứ Đoàn Gia Ðình HHTM Lạc Quang (HM).

Và một số chị em Ban Chấp Hành LĐ Gia Đình HHTM nhận BM là Đức Mẹ Lên Trời như:

- Chị Maria Trần Thị Bá Hường (Nguyên Thủ Qũy LÐGÐ HHTM GP).

- Chị Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Thư Ký Sinh Hoạt LÐGÐ HHTM GP).

- Chị Maria Hoàng Thị Dung (Ủy viên Phụng Vụ kiêm phó GĐ Mattheu).

- Chị Maria Nguyễn Thị Lan (Bà Điểm) Ủy viên Phát triển LĐ GĐ).

- Chị Maria Trịnh Thị Kim Dung (Thủ Qũy XĐ GÐ/HHTM Lạc Quang).

- Chị Maria Lê Thị Nga (Đoàn Phó XĐ GĐ/HHTM Bắc Hà).

- Chị Maria Nguyễn Thị Vượng (Thư ký XĐ GĐ/HHTM Bắc Hà).

- Chị Maria Trần Thị Châu (Phó Ngoại XĐ GĐ/HHTM Sao Mai).

- Chị Maria Nguyễn Thị Thái Phi (Thủ Quỹ XĐ GĐ/HHTM Sao Mai).

- Chị Maria Đặng Thanh Hường (Ủy viên truyền Thông XĐ GĐ/HHTM Sao Mai).

- Chi Maria Nguyễn Thị Tính (nguyên Đoàn trưởng XĐ GĐ/HHTM Hà Nội).

- Chị Maria Nguyễn Thị Xuân (nguyênThủ Quỹ XĐ GĐ/HHTM Hà Nội).

3) Ngày 22/08 Kính Đức Ma-ria Nữ Vương: Bổn mạng của Xứ Ðoàn Gia Ðình/HHTM Sao Mai (CH).

Xin chúc mừng Bổn Mạng Xứ Ðoàn Lạc Quang và Sao Mai. Xin Mẹ Lên Trời và Mẹ Trinh Vương cầu bầu cùng Chúa cho hai Xứ Đoàn Gia đình HHTM ngày một phát triển và tích cực góp phần chu toàn sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Cũng xin chúc các Huynh trưởng và Hội viên nhận bổn mạng Đa Minh và Mẹ Lên Trời được tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, luôn sống theo linh đạo Hiêp sống- Xin vâng và Phục vụ của HHTM.

II. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP-SG:

2. BÁO CÁO SINH HOẠT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA LĐGĐ HHTM:

a) Hội họp huấn luyện: Tất cả 11 đơn vị Xứ Đoàn Gia Đình HHTM đều có cố định ngày sinh hoạt hội họp, Học Sống Lời Chúa các bài Tin Mừng theo phụng vụ trong năm và thảo luận đề tài về “Hạnh phúc gia đình” hay các đề tài về “Nhân bản” dựa theo Tập San Hiệp Sống Tin Mừng xuất bản hằng tháng. Các Xứ đoàn đều có Cha xứ, hay Cha Phó làm LM giám huấn. Mỗi tháng BCH Liên đoàn đều gửi Tập San Hiệp Sống Tin Mừng qua Tập Huấn Liên Đoàn đến tặng mỗi Xứ Đoàn 5-6 cuốn để học tập nhân bản, xây dựng hạnh phúc gia đình, chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật và thông tin các sinh hoạt của Liên hội và Liên đoàn.

b) Sinh hoạt công tác:

* Công tác phát triển: Liên Đoàn Gia Đình đang thành lập thêm 3 Gia Đình Nhóm Nhỏ là: GĐ Hổng Ân, GĐ Cần Giờ, GĐ Bà Điểm.

* Công Tác thuộc Sứ Vụ Tư Tế (Việc phục vụ Nhà Chúa): Tất cả các đơn vị của Liên đoàn gia đình đều có làm công tác phục nhà Chúa như: Hát lễ và Chầu Thánh Thể. quét nhà thờ, làm hang đá, cụ thể trong công tác làm hang đá của giáo xứ Sao Mai Liên đoàn gia đình đã cùng với Ban bác ái xã hội lo cơm và nước uống cho các thiện nguyện.

* Công Tác Sứ Vụ Vương Đế (Việc thăm viếng phục vụ tha nhân):

- Tất cả các Đoàn Gia Đình đều có làm công tác từ thiện,thăm kẻ liệt,người già yếu neo đơn,

- giới thiệu bịnh nhân nghèo mổ mắt “cườm” miễn phí,

* Công Tác Thuộc Sứ Vụ Tiên Tri (Việc Tông đồ Truyền giáo):

- Các Xứ Đoàn đều tổ chức đọc kinh luân phiên tại gia để cầu cho sự hiệp nhất;

- Viếng xác, kinh giỗ, dự lễ an táng và tiễn đưa người neo đơn và các cha hưu đến đất thánh.

c) Những hoạt động đã thực hiện:

Về truyền giáo, Liên đoàn Gia đình HHTM đã đóng góp 3 triệu đồng để giúp giáo điểm Doi Lầu.

Về sinh hoạt giao lưu: Trong 6 tháng đầu năm 2017 Liên đoàn Gia đình HHTM đã tổ chức sinh hoạt như sau:

** Tháng 01:

Sau Thánh lễ Tạ ơn Cuối Năm Bính thân tại nhà Thờ Thánh Mẫu trung Ương, Liên đoàn Gia đình HHTM đã giao lưu học hỏi chủ đề “XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH”: Mỗi gia đình tín hữu cần thánh hóa đời sống hôn nhân gia đình thế nào để gia đình được luôn vui tươi hạnh phúc?

** Tháng 02:

Ngày 11/02/ 2017 là lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Quốc Tế bệnh nhân: Liên Đoàn Gia Đình HHTM đã kết hợp với Gia đình Caritas Sao Mai dâng thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Sao Mai. LĐ đã tặng 800 chai nước khoáng được làm phép và 100 phần quà cho các bệnh nhân lâu ngày không phân biệt lương giáo. Số quà trị giá 10 triệu đồng.

** Tháng 03:

Ngày 08/03/2017-Ngày Quốc tế Phụ nữ: Liên Đoàn Gia Đình HHTM đã sinh hoạt tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ Giáo xứ Sao Mai (Chí Hòa). Chủ đề giao lưu: “Người phụ nữ Công giáo cần thể hiện đức tin thế nào giữa xã hội Việt Nam hôm nay?”. Nhân dịp này, Liên Đoàn cũng tổ chức thi nấu ăn chủ đề “Bà nội trợ đảm đang”. Buổi hội thi có 10 Xứ Đoàn Gia Đình HHTM tham gia.

Ngày 16/03: BCH Liên Đoàn đi thăm chúc mừng Bổn Mạng của cha chính xứ kiêm Giám Huấn HHTM giáo xứ Bắc Hà.

** Tháng 04:

Hành Hương Đức Mẹ Tapao – Suy niệm đàng Thánh giá lên núi.- Hội Thảo chuyên đề Gia đình.

** Tháng 05:

Hội thảo chuyên đề: “PHU PHỤ HÒA- GIA ĐẠO THỊNH” tại nhà thờ Bắc Hà-Củ Chi.

** Tháng 06:

- Ban Chấp hành Liên đoàn tham dự buổi họp với XĐ Gia đình HHTM Mẫu Tâm và mừng Bổn mạng Phero của cha Phê-rô Nguyễn Văn Tâm - Chính Xứ Mẫu Tâm Hạt Chí Hòa.

- Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fa-ti-ma (1917-2017), Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu đã tổ chức buổi Hội Diễn Thánh Ca “Đến với Chúa Giê-su nhờ Mẹ Ma-ri-a” để giới thiệu về Hiệp Hội Thánh Mẫu: Nhờ các lời ca tiếng hát do các đơn vị của ba Liên Đoàn HHTM, các đoàn thể khác trong Giáo Xứ Sao Mai và Nhà Thờ Thánh Mẫu, hầu giúp cộng đoàn hiểu biết về linh đạo, con đường nên thánh của Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Liên đoàn Gia đình đã tham dư 3 tiết muc: - Đơn Ca Gđ HHTM Lạc Quang - Tốp Ca Gia Đình HHTM Sao Mai - Cử Điệu “Con Đường Giê-su “Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP.

TÓM KẾT:

Qua Báo cáo 6 tháng đầu năm Liên đoàn gia đình:

Ưu Điểm: Hằng Tháng Liên đoàn động viên các Xứ Đoàn học tập Tin Mừng trong Tập San Hiệp sống Tin Mừng được cung cấp miễn phí cho các Xứ Đoàn.

Khuyết điểm: Chưa quan tâm việc loan báo Tin Mừng tại các bệnh viện, các giáo điểm truyền giáo của TGP. Các BCH Xứ đoàn chưa kịp thời báo cáo công tác hằng tháng về BCH Liên đoàn.

2. KẾ HOẠCH SINH HOẠT 6 THÁNG CUỐI NĂM CUA LĐ GĐ HHTM:

** Tháng 07:

Ban Chấp hành Liên đoàn kết hợp với Nhóm Caritas Sao Mai

Ngày 19. 07 Dự Tọa Đàm Về đề tài: “Đồng Bào công giáo Tân Bình với việc Bảo Vệ Môi trường. ứng phó với biến đổi khí hậu. Giúp Hội viên học tập Thông Điệp Laudato Si về bảo vệ môi trường và giữ vệ sinh nguồn nước...

** Tháng 08:

Ngày thứ bảy 05/08 dư hop với gia đình HHTM Hà Nội Hạt Xóm mới.

Chúc bổn mạng Cha chính xứ Hà Nội Đa Minh Đinh Ngọc Lễ.

Chúc Mừng Bổn Mạng Cha Đa Minh Mai Thúc Hòa Chính Xứ Phụng Hiệp

** Tháng 09:

Thăm Giáo Điểm Truyền Giáo của Tổng Giáo Phận.

** Tháng 10:

Phát động mỗi đơn vị Xứ đoàn trình bày trên tờ Rô-ki và xin treo tại nhà thờ giáo xứ theo chủ đề sống theo ba mệnh lệnh Pha-ti-ma, cụ thể siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

** Tháng 11:

Động viên các Xứ Đoàn đi viếng đất thánh, nhà Chờ Phục Sinh để cầu nguyện cho Cha cố Gia cô be Đỗ Minh Lý, Cha Cố Phao lô Lê nguyên Kỷ; Cha cố Giuse Hòe xứ Bắc Hà Củ Chi; viếng mộ bà Cat-ta-ri-na Trần thị Bích Lan (Bà Phó Đoan).

Năng đọc kinh tối cầu cho các Ân nhân và Hội Viên HHTM.

** Tháng 12:

Chuẩn bị báo cáo cuối năm

Ngày 01/12/2017 Họp với Gia đình HHTM lạc Quang và Chúc bổn mạng

Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm 08/12.

3. THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM:

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ:

- Mỗi tháng Ban Chấp Hành mỗi Xứ Đoàn nên cử ít nhất một đại diện về dự buổi sinh hoạt chung với Liên Đoàn Gia Đình HHTM vào sau lễ chiều Thứ Bảy Đầu Tháng.

- Vào ngày 20 mỗi tháng, đề nghị các Xứ đoàn gửi bản báo cáo sinh hoạt về Liên đoàn qua tin nhắn cho số DĐ 0983043997. Có thể qua Facebook của Hoang Nhieu hay qua email: giaoluuhiepsong@gmail.com

. Nọi dung báo cáo: Ghi vào tờ Báo Cáo theo mẫu sau:

Tên xứ Đoàn:......................................................................

+ Công tác nổi bật của Xứ Đoàn trong tháng qua là gì?:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

+ Số tiền và hiện vật đã chia sẻ bác ái cho các giáo điểm và người nghèo nào? Quy ra tiền ước tính bao nhiêu?

..............................................................................................................

+ Tháng qua Xứ Đoàn đã tổ chức đến tang gia phân ưu và cầu nguyện cho bao nhiêu người trong cũng như ngoài Xứ Đoàn mới qua đời? Cụ thể vào ngày giờ nào trong tháng?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ngoài ra cũng cần báo cáo về các ngày lễ mừng Bổn Mạng của Cha Chính Xứ Giám Huấn HHTM, Cha Phó Xứ Đồng Hành của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM và số điên thoại của các cha.

- Báo cáo trong tháng sau có những lễ Bổn Mạng của Huynh Trưởng Ban Chấp Hành Xứ Đoàn và các Hội Viên trong XĐ kèm theo số Điện Thoại của người được

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP THÁNG 8/2017

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM nhiệm kỳ 2016-2020.

LM Giám Huấn HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Giáo xứ Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn Giới Trẻ để tổ chức sinh hoạt phù hợp với giới trẻ.

___________________

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

Chia sẻ.