Thông tin hiệp sống tháng 8/2016

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 08/2016

---oOo---

I. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP.

1. MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 04/08: Kính Thánh Gioan Maria Vianney- Bổn mạng cha Gioan Vianney Phạm Mạnh Cương chánh xứ kiêm giám huấn HHTMBA xứ đoàn Châu Bình

2) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn Mạng:

Cha Đa Minh Đinh Văn Vãng: Tổng Giám Huấn HHTM – VN

Cha ĐaMinh Nguyễn Văn Trọng: Cha Giám Huấn Xứ đoàn Tân Sa Châu.

Cha ĐaMinh Nguyễn Văn Minh: Cha Giám Huấn Xứ đoàn Trung Chánh.

Cha Đa minh Đặng Quốc Hưng Chánh xứ giám huấn HHTM xứ đoàn Lộc Hưng.

Cha Đa minh Đinh ngọc Lễ- Quản Hạt XM- Chính xứ Ha nội

Cha Đa Minh Mai Thúc Hòa: Giám Huấn Xứ Đoàn HHTM Phụng Hiệp - GP Cần Thơ

Ông Đa Minh Lê Văn Giang - Hội trưởng Liên Hội HHTM – TGP SG

3) Ngày 15/08 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng:

Chị Maria Ðỗ Thị Thu Lê Ban Huấn luyện Liên hội HHTM Tổng GP.

Cô Maria Trần Thị Thoa: UV Báo chí Liên hội HHTM TGP.

Kính chúc mừng Bổn Mạng Cha Tổng Giám huấn, quý Cha Giám Huấn Xứ đoàn, quý anh chị Gia đình Liên Hội – Ban Huấn luyện TGP.

Xin Mẹ Maria, thánh Đa Minh chuyển cầu cùng Chúa ban ơn lành và sức khỏe dồi dào đến Cha Tổng Giám Huấn quý Cha và Quý anh chị mừng Bổn Mạng.

2. MỜI BCH LIÊN HỘI HỌP MẶT THƯỜNG KỲ: Trong buổi sinh hoạt tháng 7/2016 vừa qua, Ban Chấp Hành Liên Hội đã thống nhất sẽ họp mặt các thành viên hằng tháng tại Nhà Xứ Sao Mai vào tối thứ Ba tuần thứ hai mỗi tháng. Khi nhận được tin nhắn mời họp, đề nghị các thành viên hồi đáp đã nhận được tin rồi để khỏi phải nhắn tin mời lại lần thứ hai.

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP/SG:

1. MỪNG BỔN MẠNG:

1) Ngày 08/08 kính thánh Đaminh: là bổn mạng của các quý ông:

Ông Đaminh Nguyễn Quang Bình: Đoàn phó 1 gia trưởng Bùi Môn.

Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhật: Đoàn phó 2 gia trưởng Bùi Môn.

- BCH LĐBA xin kính chúc Quý Cha Giám Huấn, Quý Ông nhận Thánh ĐaMinh và Thánh GioanVianêy được dồi dào ơn Chúa qua lời bầu cử của các ngài.

2) Ngày 15/8 Lễ Mẹ lên trời: Bổn mạng các Quý Bà:

Bà Maria Trần Thị Thu Hồng: Thơ ký 1 LĐBAHHTM-TGP-SG.

Bà Maria Hoàng Thị Thu Trang: Thơ ký 2 LĐBAHHTM-TGP-SG.

Bà Maria Ngô Thị Thu Thảo: Ủy Viên Bác ái Xã Hội LĐBAHHTM-TGP-SG.

Bà Maria Nguyễn Thị Đào: Ủy Viên Truyền Thông LĐBAHHTM-TGP-SG.

Bà Maria Phạm Thị Hát: Đoàn trưởng XĐ Nam Hòa.

Bà Maria Nguyễn Thị Hoa: Đoàn trưởng XĐ Bình Thái.

Bà Maria Nguyễn Thị Xuân: Đoàn trưởng XĐ Lạng Sơn.

Bà Maria Nguyễn Thị Vui: Đoàn phó 2 XĐ HSLC.

Bà Maria Nguyễn Thị Kim Thoa: Thủ quỹ XĐ HSLC.

Bà Maria Nguyễn Thị Mỹ Châu: Thơ ký 1 XĐ Sao Mai.

Bà Maria Nguyễn Thị Thơm: Ủy Viên tập huấn XĐ Sao Mai.

Bà Maria Vũ Thị Soi: Cố vấn XĐ Sao Mai.

Bà Maria Nguyễn Thị Yến: Thủ quỹ XĐ Nam Hòa.

Bà Maria Nguyễn Thị Cúc Lan: Đoàn phó 2 XĐ Lộc Hưng.

Bà Maria Lê Thị Kim Huề: Thủ quỹ XĐ Lộc Hưng.

Bà Maria Hoàng Thị Lành: Cố vấn XĐ Lộc Hưng.

Bà Maria Vũ Thị Sa: Thủ quỹ XĐ Tân Sa Châu.

Bà Maria Phạm Thị Vi: Ủy Viên tập huấn XĐ Tân Sa Châu.

Bà Maria Phạm Thị Bình Yên: Đoàn phó ngoại XĐ Bình Thái.

Bà Maria Trần Thị Ngọc Thanh: Thơ ký XĐ Châu Bình.

Bà Maria Bùi Thị Nụ: Thơ ký XĐ Tân Hưng-Xóm Mới.

Bà Maria Nguyễn Thị Duyệt: Cố vấn XĐ Tân Hưng-Xóm Mới.

Bà Maria Nguyễn Thị Sinh: Đoàn phó 2 XĐ Bắc Dũng.

Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Thủ quỹ XĐ Bắc Dũng.

Bà Maria Lý Thị Hên: Cố vấn XĐ Bắc Dũng.

Bà Maria Cao Thị Hiếu: Đoàn phó 2 XĐ Lạng Sơn.

Bà Maria Đinh Thị Kim Yến: Thủ quỹ XĐ Lạng sơn.

Bà Maria Vũ Thị Hiền: Đoàn phó 1 XĐ Lạng Sơn.

Bà Maria Đinh Thị Thu Trang: Đoàn phó 1 XĐ Trung Chánh.

Bà Maria Vũ Thị Hương: Đoàn phó 2 XĐ Trung Chánh.

Bà Maria Bùi Thị Kim Hằng: Thơ ký XĐ Trung Chánh.

Bà Maria Vũ Thị Mai Hương: Cố vấn XĐ Trung Chánh.

Bà Maria Đoàn Thị Huê: Phó ngoại XĐ Tân Hưng-Chợ Cầu.

Bà Maria Đỗ Thị Nha: Ủy viên Bác ái XĐ Tân Hưng- Chợ Cầu.

Bà Maria Lê Thị Hoa: Cố vấn XĐ Tân Hưng-Chợ Cầu.

Bà Maria Phạm Thị Kim Ngoan: Đoàn phó nội XĐ Tân Hưng- Chợ Cầu.

Bà Maria Nguyễn Thị Tin: Thủ Quỹ XĐ Bùi Phát.

- Mừng Bổn mạng ngày 15/8 của các Xứ Đoàn:

Đoàn BA HHTM Bùi Phát.

Đoàn BA HHTM Nam Hòa.

Đoàn BA HHTM Tân Hưng-Xóm Mới.

Đoàn BA HHTM Gia Trưởng Bùi Môn.

- BCH LĐBA cũng xin gửi lời chúc mừng đến rất đông chị em trong LĐBA đã nhận đức Maria Lên Trời làm bổn mạng. Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin Chúa chúc phúc cho tât cả các chị em để các chị em ngày càng yêu mến Chúa và luôn sống theo linh đạo Hiệp Sống-Xin Vâng và phục vụ của HHTM noi gương Thánh Mẫu Maria.

2. THÔNG TIN SINH HOẠT:

1) Ngày 8/8 kính Thánh ĐaMinh, bổn mạng Cha Tổng Giám Huấn HHTM.BCH LĐBA xin BCH các XĐ có mặt đầy đủ vào buổi họp cuối tháng 7 để tham dự thánh lễ cầu nguyện và cùng nhau chúc mừng bổn mạng của cha. Xin Chúa ban cho cha luôn hồn an xác mạnh, nhiều thần khí Chúa Thánh Thần, thêm nghị lực, thêm khôn ngoan để dìu dắt chúng ta.

2) BCH LĐBA xin nhắc lại cho BCH các XĐ nào chưa đóng góp cho quỹ truyền giáo hàng quý thì xin rộng tay đóng góp vào việc tốt đẹp này.

3) BCH cũng xin kêu gọi BCH các XĐ cùng toàn thể hội viên thuộc LĐBA cố gắn nếu có thể được, xin đến tham dự các buổi họp mặt cuối tháng tại nhà thờ mẹ đông đủ để lời cầu nguyện của chúng ta có thêm nhiều sức mạnh.

3. CÔNG TÁC BÁC ÁI:

XĐ Tân Hưng-XM: 2.968.000đ

1.000.000đ (Hỗ trợ cho ban văn hóa phát thưởng HS Giỏi).

XĐ Trung Chánh-HM: 4.500.000đ (Tháng 5+ 6).

4. TIN BUỒN:

Bà Teresa Hoàng Thị Nhài là hội viên LĐBA HHTM XĐ Trung Chánh đã được Chúa gọi về vào ngày 12/5/2016 vừa qua. Hưởng thọ 87 tuổi. Nguyện xin Chúa cho linh hồn bà sớm được về hưởng ơn Thánh của Người.

5. THƯ MỜI HỌP:

Mời các thành viên BCH cùng toàn thể hội viên các Xứ đoàn thuộc LĐBA HHTM-TGP-SG đến tham dự buổi sinh hoạt hằng tháng tại nhà thờ Thánh Mẫu trung ương. Số 3-5 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình vào lúc 15h00, Thứ 2 (ngày 29/8/2016). Rất mong các anh chị em tham dự đầy đủ.

B. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP:

1. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 8/2016:

1) Ngày 31/07: Kính Thánh Inhaxiô Bổn mạng Anh Nguyễn Đức Vĩnh Liên đoàn Phó LĐGĐ HHTM GP SG.

2) Ngày 08/08 Kính Thánh Đa Minh: Bổn Mạng

. Anh Đa Minh Vũ Văn Tuấn – Trưởng GĐHHTM Matthêu, kiêm tập huấn LĐGĐ/HHTM TGP

. Anh Đa Minh Đào Duy Từ - NguyênTập huấn Liên đoàn GĐ/HHTM TGP

. Anh Đa Minh Đinh Quang Vinh – Nguyên Cố vấn GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

. Anh Đa Minh Phạm Duy Quý – Cố vấn GĐ/HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa.

. Anh Đa Minh Phạm Mạnh Cường – GĐ HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa

3) Ngày 15/08 Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng:

- Đoàn Gia Ðình HHTM xứ Lạc Quang (HM).

Và một số chị em Ban Chấp Hanh Liên Đoàn Gia Đình HHTM nhận Đức Mẹ Lên Trời làm Bổn Mạng như:

Chị Maria Trần Thị Bá Hường (Thủ Qũy LÐGÐ HHTM GP),

Chị Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Thư Ký LÐGÐ HHTM GP)

Chị Maria Hoàng Thị Dung Ủy viên Phụng Vụ kiêm phó GĐ Mattheu,

Chị Maria Nguyễn Thị Lan (Bà Điểm) Ủy viên Phát triển LĐ GĐ

Và Quý Chị Em Huynh trưởng các xứ đoàn:

Chị Maria Trịnh Thị Kim Dung (Thủ Qũy GÐ/HHTM Lạc Quang).

Chị Maria Lê Thị Nga (ĐP GĐ/HHTM Bắc Hà).

Chị Maria Nguyễn Thị Vượng thư ký GĐ/HHTM Bắc Hà).

Chị Maria Trần Thị Châu huynh trưởng gia đình HHTM Sao Mai

Chị Maria Nguyễn Thị Thái Phi huynh trưởng gia đình HHTM Sao Mai

Chị Maria Đặng Thanh Hường Ủy viên truyền Thông gia đình HHTM Sao Mai

Chi Maria Nguyễn Thị Tính (nguyên Đoàn trưởng GĐ HHTM Hà Nội),

Chị Maria Nguyễn Thị Xuân (nguyênThủ Quỹ GĐ/HHTM Hà Nội.

4) Ngày 22/08/2012: Lễ Kính Mẹ Trinh Vương Bổn mạng:

- Ðoàn Gia Ðình HHTM Gx Sao Mai - Hạt Chí Hòa.

Xin chúc mừng Bổn Mạng 2 Xứ Ðoàn Gia đình HHTM Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho Xứ Đoàn Gia đình HHTM Lạc Quang và Xứ đoàn Gia đình HHTM Sao Mai ngày một phát triển. Thánh Đức Tông đồ nhiệt thành của Chúa.

Kính Chúc Quý Anh chị em Huynh trưởng nhận bổn mạng Đa Minh và Maria Mẹ Lên Trời được tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, luôn sống theo linh đạo Hiêp sống- Xin vâng và Phục vụ.

2. SINH HOẠT THÁNG 7/2016 CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM:

1) Lớp học Lời Chúa Do Cha Tổng Giám Huấn Giảng Huấn: vào 19g30 đến 20g30 tối thứ tư tuần lễ thứ nhất hằng tháng tại nhà thờ Sao Mai, Mời Quý hội viên Gđ HHTM như gđ Lộ Đức, Mattheu và Thánh Mẫu Sao Mai tham dự.

2) Gia đình HHTM xứ đoàn Phụng Hiệp- Giáo phận Cần Thơ.

Quý anh chị GĐ HHTM Xứ Đoàn Phụng Hiệp: sĩ số 17 hội viên,

Sinh hoạt: đều đặn đọc kinh hằng tuần vào tối thứ bảy, thăm kẻ liệt trong giáo xứ, tháng 07 vừa qua đã thăm người nghèo trong ngoài giáo xứ (quà gồm mì gói và tiền do quý anh chị trong xứ đoàn đóng góp)

3) Gia đình HHTM xứ đoàn Bắc Hà – Củ Chi:

Ngày 18/07 viếng mộ và đọc kinh giỗ 3 năm (2013–2016) Cha Giuse Nguyễn Đình Hòe nguyên chính xứ gx và giám huấn XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà.

Trong tháng 07 Gia đình Bắc Hà đã thăm 2 chị em bệnh nặng nhập viện.

4) Gia đình HHTM xứ đoàn Lạc Quang -

MỘT CHUYẾN ĐI LÀM VIỆC TỪ THIỆN CỦA HIỆP HỘI THÁNH MẪU GX LẠC QUANG

GĐ Lạc Quang thăm hỏi về các bệnh nhân tâm thần.

5) Gia đình HHTM xứ đoàn Lộ Đức:

Ngày 07-07-2016 GĐ HHTM Lộ Đức đi thăm và tặng quà (tri giá 10 triệu) cho cộng đoàn các tu sĩ Tu Đoàn Tông đồ Thánh Phaolô đang lao động và tu học tại Đồng Xoài Bình Phước.

10g sáng chủ nhật GĐ HHTM Lộ Đức thường xuyên mang cơm hai bữa trưa chiều đến cho bệnh nhân tại nhà trung chuyển vào chủ nhật 24/07/2018, các anh chị em còn trao 10 bì thư của ân nhân (TC 2 triệu) đến tặng các bệnh nhân tại nhà Trung Chuyển..

6) Mời dự lễ mừng Bổn Mạng: BCH Liên Đoàn mời Đại Diện các xứ đoàn thuộc LĐ Gia đình HHTM, đến hiệp dâng lễ Tạ ơn và mừng Bổn Mang Đaminh của Cha Tổng Giám Huấn vào hồi 17g30 chiều thứ hai 08/08/2015 tại Nhà Thờ giáo xứ Sao Mai.

7) Hiệp Thông cầu nguyện tháng 08/2016:

- Gia đình HHTM Bắc Hà có hai chị phải nhập viện; BCH/LĐGĐ/ HHTM GP có chị Hoàng thị Nhiễu bị cao huyết áp phải vào nằm tại BV Thống nhất 6 ngày; GĐ HHTM Sao mai có chị Thanh Châu phải mổ bứơu. Anh Khanh thuộc XĐ Gia Đình HHTM Lộ Đức đang bị bệnh thận giai đoạn cuối. Nguyện xin Lòng Chúa TX ban lại sức khỏe cho Quý Anh Chị.

- Ngày 16/07/2016 lễ giỗ 1 năm của Bà Cố Maria Vũ Thị Én, thân mẫu Chị Maria Lê Thu Nguyệt là Thủ Quỹ của XĐ Gđ HHTM Lộ Đức Sao Mai. Thánh lễ đồng tế đã được cử hành tại NT Sao Mai. Xin thêm lời cầu nguyện cho lh cố Maria sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

- Ngày 18/07/2016: Lễ giỗ 3 năm của Cha Giuse Nguyễn Đình Hòe nguyên Cha Giám Huấn Gđ HHTM Bắc Hà. Xin cho linh hồn Thầy Cả Giuse sớm về Thiên Đàng.

- Ngày 30/07/2016: Lễ giỗ 1 năm cho Cụ AnTôn Hoàng Tất Đắc, thân sinh chi Maria Hoàng Thanh Hương Thủ Quỹ Liên Hội TGP SG. Xin thêm lời cầu nguyện cho lh Antôn.

3. KẾ HOẠCH SINH HOẠT LĐ GĐ HHTM:

1) Trong phiên họp Liên hội ngày 12/07/2016 Cha Tổng Giám Huấn cho Phép Liên Đoàn Gia đinh HHTM GP sẽ mời các xứ đoàn Gia đình HHTM tham dự các buổi họp sinh hoạt của Liên Đoàn luân phiên tại các Xứ đoàn. Xứ đoàn cơ sở sẽ chủ động về thời gian họp mặt và phục vụ trong Thánh Lễ. Riêng về Chủ đề học hỏi thảo luận sẽ do BCH Liên đoàn đảm nhiệm.

2) Tháng 09/2016: Xứ đoàn HHTM Hà Nội – Hạt Xóm Mới sẽ đăng cai tổ chức học tập với chủ đề: “Hội Viên HHTM cần làm gì để chu toàn ba sứ vụ Tư tế - Ngôn sứ - Vương đế của người Kitô hữu, trong môi trường Gia đình, Giáo xứ và xã hội mình đang sống?”

Gợi ý: Tư tế là cầu nguyện dự lễ để kết hiệp với Đức Kitô và Thánh Mẫu Maria; Ngôn sứ là Học sống và Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa; Vương Đế là thi hành công tác phục vụ và chía sẻ bác ái. Đề nghị các xứ đoàn sẽ cùng nhau học hỏi thảo luận trước tại xứ đoàn của mình..

Thư mời sẽ gửi đến quý khách và từng xứ đoàn. Dự kiến buổi Sinh hoạt Liên Đoàn tại GX Hànội XM vào 17g00 Thứ bảy 10/09/2016. LĐ sẽ phát thưởng khích lệ các cá nhân và xứ đoàn tích cực tham gia thảo luận.

BCH Liên đoàn rất mong các Xứ Đoàn động viên Hội Viên tích cực tham dự đông đủ. Hy vọng nhờ ơn phù trợ của Thánh Mẫu Maria, mà cuộc Hội Thảo Học hỏi tháng 09/2016 của Liên đoàn Gia đình HHTM GP sẽ thành công tốt đẹp.

C. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP:

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM nhiệm kỳ 2016-2020.

LM Giám Huấn HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Giáo xứ Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn Giới Trẻ để tổ chức sinh hoạt phù hợp với giới trẻ.

_______________________

TRUYỀN THÔNG HHTM


Chia sẻ.