Thông tin hiệp sống tháng 06/2018

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 06.2018

A. TIN CHUNG LIÊN HỘI HHTM/TGP

I. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 06/2018:

1) Ngày 13/06 kính thánh ANTÔN, Bổn mạng quý cha:

- Cha Ant Nguyễn Thanh DANH - Phụ tá GX Trung Chánh.

Và một số quý ông quý anh:

- Ông Ant Nguyễn Đình LÂM - Cố vấn BCH Liên Hội - HHTM TGP SG.

- Ông Ant Hồng Thái Y – Bảo trợ Mái Ấm Caritas.

- Anh Ant Trần Bảo HOÀNG - Trưởng Xứ Đoàn GT/HHTM Tân Hưng (XM).

- Anh Ant Phạm Xuân VƯỢNG – Nguyên Trưởng Xứ Đoàn GĐ/HHTM Mẫu Tâm.

Kính chúc quí Cha, quí Ông, Quý anh em Huynh Trưởng nhận thánh Antôn làm bổn mạng thêm lòng yêu mến Chúa noi gương ngài.

2) Ngày 24/06 kính thánh GIOAN BAOTIXITA, Bổn mạng:

- Đức Hồng Y GB PHẠM MINH MẪN: Nguyên Tổng Giám Mục TGP Sai-gòn TP HCM.

- Cha GB Nguyễn Văn LUYẾN: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn.

- Cha GB Nguyễn Xuân ĐỨC: Chính Xứ, Giám Huấn XĐ Giới Trẻ HHTM Thạch Đà.

- Cha GB Nguyễn Văn HIẾU: Chính Xứ GX Hàng Sao, nguyên GH XĐ BA/HHTM Bình Thái

- Cha GB Nguyễn Hoàn Phú: Giám Huấn XĐ Bác Ái HHTM Vị Hưng (GP Cần Thơ).

- Cha Gioan B Nguyễn Ngọc Tân: Giám huấn Xứ đoàn Bác ái HHTM Hợp An

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông GB Trần Quang MINH: Nguyên ĐT XĐ Bác Ái HHTM Châu Bình (TĐ).

- Nhạc Sĩ GB Quang MINH: LHP Thường Trực kiêm Trưởng Tập Huấn HHTM TGP Sai-gon. - Anh GB Vũ Đình THỊNH: UV Truyền Thông BCH LĐ Gia Đình HHTM TGP Sai-gon.

- Anh GB Trần Gia TRANG: Xứ Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Bình Thái và một số Hội viên các Xứ Đoàn.

Kính chúc Đức Hồng Y, quí Cha Giám Huấn, quí Huynh Trưởng và Hội viên nhận thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta được dồi dào hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của ngài.

3) Ngày 29/06: Kính Thánh Phê-rô và Phao-lô, Bổn mạng:

- Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Thiện, Phụ tá Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu.

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn Thiềm, Giám huấn Xứ đoàn Bác ái Tân Hưng

- Cha Phê-rô Nguyễn Ngọc Vượng, Quản Hạt, chính Xứ Ghuấn XĐ Bác ái HHTM Bùi Môn.

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn TÂM: Chính xứ, GH HHTM Giáo xứ Mẫu Tâm (CH).

- Cha Phao-lô Nguyễn Quốc DUY: Phụ Tá, Giám Huấn HHTM Bình Thái (BA).

Ngoài ra còn có quý ông, quý anh Huynh Trưởng trong ba Liên đoàn như:

- Ông Phao-lô Lê Văn HẠNH: Ủy viên Tập huấn LĐ BA HHTM-TGP-SG.

- Ông Phê-rô Nguyễn Viết PHẤN: Cố Vấn BCH Xứ đoàn BA HHTM Bùi Phát (Tân Định).

- Anh Phê-rô Nguyễn Văn HUYỀN: Nguyên Liên Đoàn Trưởng GT/HHTM/SG.

- Anh Phê-rô Phan Huy ĐOÀN: Uỷ viên Truyền Thông Liên Hội HHTM.

- Anh Phê-rô Đinh Như HẢI HÀ: Nguyên Trưởng Hiệp đoàn GTHHTM Bình An.

- Anh Phao-lô Nguyễn Đức TIẾN: Nguyên UVPV LĐGT HHTM.

- Anh Phê-rô Phạm Chi HUYNH: Đoàn GT HHTM Bình An.

- Anh Phê-rô Nguyễn DUY: Đoàn Trưởng XĐ Giới Trẻ HHTM Châu Bình.

- Anh Phê-rô Phạm Văn THÀNH: XĐ GĐ HHTM Lạc Quang.

Kính chúc quý Đức Cha, Cha Phụ Tá HHTM, quí Cha Giám Huấn, quý Huynh Trưởng và Hội viên HHTM dồi dào hồng ân Chúa ban qua lời bầu cử của hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô.

II. THĂM VIẾNG XỨ ĐOÀN HHTM TÂN PHÚ:

Ông Liên hội truỏng và Liên hội phó BCH Liên Hội HHTM đã tói thăm ca đoàn HHTM GX Tân phú vào hai ngày 8 và 15-5-2018. Hai ông đã dự buổi sinh hoạt theo Linh Đạo HHTM với ca đoàn, đồng thời tập các bài hát về HHTM và tặng ca đoàn huy hiệu mới cho 52 thành viên ca đoàn. Đây là ca đoàn của HHTM GX Tân-phú đã được thành lập từ lâu, vì hoàn cảnh tạm ngưng liên lạc với HHTM. Đến nay đã sẵn sàng sinh hoạt lại với Liên Hội HHTM.

B. TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP SAIGON TH 06/2018

I. Công tác Thăm viếng Bác Ái:

1) Đoàn Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu:

-        Thăm bệnh nhân: 2 người

-        Viếng xác: 4 người

-        Quét dọn nhà thờ: 8 lần / 4 người

-        Thăm gia đình lương giáo: 2 người

-        Đỡ đầu Tân Tòng: 1 người

-        Thăm Tu Sĩ: 1.700.000 đ

Tổng chi Bác ái – Xã hội: 7.750.000 đ

2) Đoàn Bác Ái Bùi Phát:

-        Viếng xác: 6 người

-        Đọc kinh gia đình: 8 gia đình

-        Thăm viếng hội viên: 2 người

-        Quét dọn nhà thờ: 30 lần / 2 người

Tổng chi Bác Ái: 900.000 đ

3) Công tác Bác Ái tại Giáo xứ Phước Đồng (Nha Trang) và Tham quan Đà Lạt.

Liên đoàn Bác ái HHTM TGP SG tổ chức chuyến đi từ thiện bác ái tai giáo xứ Phuóc đồng Nha trang. Đồng hành có cha TGH và BCH Liên Hội HHTM vào ngày 12/5/2018 vừa qua. Quà tặng gồm 100 phần gồm: gạo, sũa, đuòng, mì gói, dầu ăn... trị giá mỗi phần 250 ngàn. Số quà được trao cho đồng bào nghèo cả lương và giáo. Sau khi trao quà đoàn đã đi Đalat và trở về Saigon vào chiêu Chúa nhật 13/5/2018.

4) Đóng góp của các XĐ trong chuyến đi công tác GX Phước Đồng tháng 05/2018.

Trong thời gian từ 11/5/2018 đến 13/5/2018 Ban Chấp Hành Liên Đoàn Bác Ái đã cùng với các Xứ Đoàn thực hiện như sau:

-        BCH Liên Hội đã hỗ trợ: 5.000.000 (trong đó có cả tiền chi phí xe)

-        Xứ Đoàn Nam Hòa:         2.300.000

-        Xứ Đoàn Lộc Hưng:        1.500.000

- Xứ Đoàn Sao Mai:   1.500.000

- Xứ Đoàn HSLC:       2.000.000

- Xứ Đoàn Bắc Dũng:          2.200.000

- Xứ Đoàn Châu Bình:         1.500.000

- Xứ Đoàn Trung Chánh: 2.000.000

- Xứ Đoàn Lạng Sơn: 2.000.000

- Xứ Đoàn Hợp An:     1.500.000

- Xứ Đoàn Tân Hưng: 10.500.000 (trong đó các cá nhân sau đã ủng hộ:

Bà Ngọc: 1.200.000

Bà Nhẫn: 1.100.000

Bà Mai: 500.000

Bà Sang: 500.000

Bà Qui: 500.000

Bà Soi: 500.000

Bà Cố Thảo: 500.000 Bà Hoàng Thị Kim Dung: 300.000

Bà Điệp: 200.000

Bà Vở: 200.000

Bà Hồng: 200.000

Bà Kim Dung: 200.000         Bà Mỹ Hóa: 200.000

- Một người thân của ông Liên (Hội Trưởng) ủng hộ: 200.000 đ

- Bà Vở (Đoàn phó Xứ Tân Hưng) ủng hộ 150 chiếc mũ vải.

- Bà Chiến (Trưởng ban Bảo Trợ Bác Ái BCH/LH) đã ủng hộ: 90 kg đường, 192 hộp sữa, 900 gói mì.

Riêng về tiền mua Gạo + Dầu ăn + 100 thùng mì, Ban Chấp Hành đã gởi Cha Giáo Xứ Phước Đồng 20.000.000 và ủng hộ công tác tông đồ truyền giáo 1.000.000

II. TIN BUỒN: Trong tháng qua Chúa đã gọi về một số người như sau:

-        Cụ bà Maria Đỗ Thị Lưu - Ân nhân Đoàn Bác Ái thuộc Giáo xứ Nam Hòa.

-        Linh hồn Giuse và 2 Maria - Đoàn Bác Ái Giáo xứ Bùi Phát.

Xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn này về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

III. THƯ MỜI HỌP:

Mời các anh chị Xứ Đoàn trưởng và thành viên BCH các xứ đoàn thuộc LĐBA / HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt tháng 06 / 2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 15g00 Thứ Hai, ngày 25/6/2018.

C. TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM – TGP SAI-GON TH 06/ 2018

I. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN tháng qua:

1) Giỗ 15 năm Cha Cố Giacobê Đỗ Minh Lý, Nguyên Giám đốc HHTM/VN (2003-2018)

Nhân dịp lễ giỗ 15 năm của cha Gia-cô-bê, 9g00 sáng ngày 03/05/2018 một số đại diện Liên đoàn gia đình HHTM GP đã đến Nghĩa Trang Lararo viếng phần mộ cầu nguyện cho Cha Cố. Tại đây Đại diện LĐ đã gặp một số Hội Viên đoàn HHTM Tân Phú, Hai đơn vị đã cùng hiệp dâng lời kinh cầu nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho Cha Cố Giacobe sớm hưởng vinh phúc nơi Thiên Đàng.

2) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Mẫu Tâm – Hạt Chí Hòa:

Nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng Giu-se Lao Động (01/05/2018) lần thứ 18, XĐ Gia đinh HHM Mẫu Tâm đã xin lễ Tạ ơn cầu nguyện cho ân nhân, đi thăm viếng cầu nguyện cho Chị Lucia đã về cùng Chúa. Ngoài ra anh chị em còn làm công tác đi thăm phát quà cho bệnh nhân tại làng Phong thuộc xứ Tân Mai Biên Hòa.

3) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Hà Nội – Hạt Xóm Mới:

Tháng qua, chị em đã thăm viếng cầu nguyện 2 người trong giáo xứ Hà-nội mới qua đời.

Ngày 21/05/2018 XĐ Gia đình HHTM Hà Nội đã dự Thánh lễ phong chức phó tế cho tu sĩ Gioan Baotixita Trần văn phấn SP con Cha Giám huấn Giuse Phùng Văn Thông Minh, do Đức cha AN-TÔN Vũ Huy Chương Đà Lạt chủ sự...

4) Xứ Đoàn Gia đình HHTM Lạc Quang - Hạt Hóc Môn:

Tháng qua XĐ đã tham gia rước kiệu hoa kính Đức Mẹ.

- Tham gia giờ kính Đức Mẹ Fatima vào trưa 13/05/2018.

- Tham gia các buổi đọc kinh kính Đức Mẹ tại các khu giáo của giáo xứ.

- Thăm chị Trần Thị Nguyệt bị đau nặng phải nằm bệnh viện lâu ngày.

5) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Châu Bình- Hạt Thủ Đức:

- Làm kiệu hoa và tham gia rước kiệu hoa xung quanh nhà thờ trong tháng kính Đức Mẹ.

6) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Caritas Sao Mai – Hạt Chí Hòa:

- Tham gia khiêng kiệu Đức Mẹ và rước kiệu chung giáo xứ xung quanh nhà Thờ Sao Mai.

- Góp tiền hoa nến giúp đội hoa giáo xứ.

- Phụ trách nấu cơm 8 ngày trong tháng 05 cho bịnh nhân Mái ấm - Chí Hòa.

- Ngày 13/05 Hành hương Đức Mẹ Hồng Ngọc

- Thăm các Cha Hưu dưỡng tại gp Đà Lạt

7) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Phụng Hiệp – GP Cần Thơ:

- Tổ chức thăm các gia đinh đã bỏ đạo lâu ngày để giúp họ trở lại tham dự lễ nhà thờ.

- Làm giờ kính Đức Mẹ Fa-ti-ma 12g trưa ngày 13/05/2018.

8) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai – Hạt Chí Hòa:

- Học và Thảo luận 4 bài Hiệp Sống Tin Mừng chủ nhật trong tháng vào các tối thứ Năm và hát lễ chiều Thứ bảy hằng tuần.

9) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Matthêu – Hạt Chí Hòa:

- Chia sẻ và học Tin Mừng vào các tối thứ hai hằng tuần.

- Đến tư gia đọc kinh cho Mẹ chị Thu mới qua đời.

10) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Tân Hưng Q12 – Hạt Hóc Môn:

- Làm giờ kính Đức Mẹ Fatima vào trưa 13/05/2018.

- Đọc kinh luân phiên gia đình trong tháng.

- Thăm và tặng quà 2 Hội Viên đau bệnh và 1 bệnh nhân ngoại đạo.

- Viếng tang và đọc kinh cho linh hồn cụ Antôn mới qua đời (Thân phụ chị Hằng).

11) Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi:

- Ngày 05/05 Giáo xứ Bắc Hà khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, chị em XĐ Gia đình HHTM Bắc Hà đã tích cực cộng tác giúp đội hoa của giáo xứ.

- Đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao.

II. TIN VUI:

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Giám Mục Giám quản Giuse đã quyết định truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó có Thày Phê-rô Nguyễn Quốc Phong là con chị Lucia Hà Thị Đào, Phó XĐ Gia Đình HHTM Hà Nội – Xóm mới

Xin chúc mừng Ông Bà cố là Đoàn Phó XĐ Gia đình HHTM Hà Nội – Xóm Mới. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân cho Thày Phó Tế Phê-rô Nguyễn Quốc Phong.

III. TIN BUỒN:

Trong tháng 05 Chúa đã gọi về một số thân nhân Hội Viên như sau:

- Ngày 15/05/2018 Bà Maria thân mẫu chị Lan - nguyên thư ký Gia đình Caritas Sao Mai

- Ngày 18/05/2018 Ông Giuse Nguyễn Tất Cường thân sinh chị Kim Thoa, Thành viên Caritas Sao Mai

- Ngày 21/05/2018, Ông An-tôn Nguyễn Văn Min thân sinh của chị Nguyễn Thị Hằng hội viên Gia đình HHTM Tân Hưng Q 12

Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Maria, Giuse và An-tôn được sớm về Thiên Đàng.

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 06/2018:

1) Hiệp Thông Cầu Nguyện cho các Hội viên:

- Anh Valentine Phạm Văn Ngọc, BCH liên hội HHTM Gp nằm bệnh viện Q 12 do bị nám phổi.

- Chị Toàn và Chị Tâm, nguyên trưởng của gia đình HHTM Bắc Hà bịnh lâu ngày.

- Hai chị thuộc gia đình Tân Hưng là Hoàng Thị Phương đang chữa binh trong bịnh viện, và chị Nguyễn Thị Liêm bị bó bột do gẫy tay.

- Chị Trần Nguyệt Hội viên gia đinh HHTM Lạc Quang bị đau nằm binh viện lâu ngày.

Xin hiệp ý cầu cho các anh chị: Anh Ngọc, chị Toàn, Chị Tâm, Chị Phương, Chị Liêm và chị Trần Nguyệt sớm khỏi bịnh.

2) Thông tin về lễ hằng tháng của Liên Đoàn Gia Đình:

Trong buổi họp ngày 09/04/2018 tại Đan Viện Xito Thánh Mẫu Phước Hải 54/3/2 Trần Phú, F.5, Bãi dâu, cha Đa Minh Tổng Giám huấn, Cha Phao-kô phụ tá HHTM GP và BCH Liên Hội đã cho phép Liên đoàn gia đình sinh hoạt thường xuyên vào chiều thứ bảy tuần hai mỗi tháng.

3) MỜI HỌP:

Mời Quý anh chị Hội Viên thuộc LĐ GĐ HHTM tham dự buổi sinh hoạt tháng 06/2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3 – 5 Chữ Đồng Tử, P7, Q.Tân Bình, vào lúc 14g30 Thứ bảy, ngày 9/6/2018. Sinh hoạt 15g00 Thánh hồi 15g30.

CHUẨN BỊ CHO BUỔI SINH HOẠT:

- Nước uống: Chị Hiền và Châu

- Hát: Chị Nguyệt và Caritas Sao Mai

- Ghi ý Lễ: Chị Lành

- Phụng Vụ Thánh Lễ:

Dẫn Lễ: Chị Trung

Chúc Mừng Bổn mạng: Chi Châu

Bài Đọc 1: XĐ Sao Mai

Bài Đọc 2: XĐ Hồng ân

Bốn lời nguyện: Đại Diện các XĐ: Tân Hưng – Mattheu- Bắc Hà – Hà Nội

Tâm tình sau Rước Lễ: Lạc Quang

D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn.

_____________________

TRUYỀN THÔNG HHTM

Chia sẻ.