Thông tin hiệp sống tháng 01/2018

THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 01/2018

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM-TGP.

Mừng Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội Bổn Mạng Liên Hội HHTM TGP SG và của Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung ương:

Hòa trong niềm vui chung của toàn thể Giáo hội, ngày 07.12.2016, Thánh lễ Tạ ơn được tổ chức tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: số 3-5 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình. Rất hân hạnh cho đoàn thể HHTM được Đức Cha Phụ Tá Giuse về chủ tế thánh lễ đồng tế

B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI

1. MỪNG BỔN MẠNG: Ngày 1/1/2018 mừng lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa

Bổn mạng của các Xứ Đoàn:

XĐ Học Sống Lời Chúa HHTM Nhà thờ Thánh Mẫu (Chí Hòa).

XĐ Bác Ái HHTM Lạng Sơn (Xóm Mới).

XĐ Bác Ái HHTM Bắc Dũng (Xóm Mới).

XĐ Bác Ái HHTM Bùi Môn (Hóc Môn).

Bổn mạng của các Huynh Trưởng:

Bà Maria Hoàng Thị Mùi, Đoàn Trưởng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn.

Bà Maria Đặng Thị Nguyệt, Đoàn Phó I Xứ đoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn.

Bà Maria Phạm Thị Kim Trâm, Đoàn Phó II Xđoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn.

Bà Maria Vũ Thị Nhàn, Thư Ký XĐ Bùi Môn

Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Lan, XĐ Bùi Môn

Bà Maria Phạm Thị Thim, Đoàn trưởng XĐoàn BA HHTM Trung Chánh.

Bà Maria Vũ Thị Hường, ĐP II Xứ Đoàn Trung Chánh.

Chúc các Xứ Đoàn và Huynh Trưởng nhận Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa làm BM nhận được dồi dào hồng ân Thiên Chúa ban qua lời bầu cử của Đức Ma-ri-a.

2. SINH HOẠT:

Ngày 8/12/2017 BCH Liên Đoàn Bác Ái HHTM đã tham dự thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô nhiễm là BM của Xứ Đoàn Bác Ái HHTM tại nhà thờ Hợp An.

3. BÁO CÁO CÔNG TÁC:

* XỨ ĐOÀN NAM HOÀ

Công tác bác ái tháng 11/2017

- Thăm bệnh nhân, 2 người

- Thăm bệnh nhân đau liệt không SH, 2 người

- Quét nhà thờ, 4 lần

- Hội viên cảm tình, 2 người

* XỨ ĐOÀN HHTM XỨ BÙI PHÁT

- Viếng xác 3 người mới qua đời.

- Đến nhà đọc kinh cầu nguyện cho 7 lượt.

- quét nhà thờ 30 lượt, mỗi lần 2 người.

- 30 ngày tưới cây nhà thờ, mỗi lần 2 người.

* XỨ ĐOÀN TRUNG CHÁNH

- Một Hội viên qua đời: Chị: Teresa: Vũ Thị Bích Liên.- Sinh năm: 1969. Qua đời ngày 14/11/2017. Xứ Đoàn đã đến phúng viếng, dự lễ và tiễn đưa chị Tê-rê-sa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

- Làm công tác Bác ái: 6 lần, tổng động số tiền: 7 500 000 đ.

- Đi thăm bệnh nhân: 3 người.

- Viếng xác: 3 người

* PHÂN CÔNG CÁC XĐ ĐỌC SÁCH THÁNH TRONG THÁNG HỌP

Tháng 1+ 2+ 3/2018 Phiên Tân Hưng, Bắc Dũng, Lạng Sơn.

Tháng 4+ 5+ 6/2018 XĐ Trung Chánh, Nam Hưng, Bùi Môn.

Tháng 7+ 8+ 9/2018 XĐ Sao Mai, Lộc Hưng, Nam Hòa.

Tháng 10/2018 XĐ Bùi Phát.

Tháng 11/2018 XĐ Châu Bình.

Tháng 12/2018 XĐ Bình Thái.

THƯ MỜI HỌP

Mời các anh chị xứ Đoàn Trưởng và các thành viên BCH của các xứ đoàn thuộc LĐBA/HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt hàng tháng tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: 3-5 Chữ Đồng Tử, P. 7, Tân Bình vào lúc 15g00 thứ hai, ngày 29/01/2018.

Đề nghị các anh chị em đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

TRƯỞNG LĐBA/HHTM

C. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP/SAIGON

I. MỪNG BỔN MẠNG:

* Ngày 01/01/2018: Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa.

- Bổn mạng Đoàn Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Hà Nội (XM)

- Bổn mạng các chị em:

- Chị Maria Hoàng Thị Hằng – Xứ đoàn GĐ Mẫu Tâm

- Chị Maria Nguyễn Thị Lộc Bích – Xứ đoàn GĐ Mẫu Tâm

* Ngày 21/01/2018: Kính Thánh A-nê Trinh Nữ Tử Đạo: Bổn Mạng Chị A-nê Đinh Thị Hạnh là Quản gia của Gia Trang Thánh Mẫu Tapao của HHTM.

BCH Liên Đoàn Gia Đình HHTM xin chúc mừng Xứ Đoàn Gia đình HHTM Hà Nội và các chị em nhận Bổn Mạng. Chúc các chị Lộc, Hằng và Hạnh đầy tràn hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa và của thánh nữ A-nê.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH LĐ GIA ĐÌNH HHTM

* Ngày 31/01/2018: Kính Thánh Gioan Bosco: Ngày truyền thống của Liên Đoàn Gia Đình HHTM.

1. Thành lập: Ngày 31/01/2010 Cha Tổng Giám huấn đã tách từ Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM để thành lập Liên đoàn Gia Đình để anh chị em sinh hoạt theo đúng tâm sinh lý lứa tuổi trung niên.

2. Sĩ số Hội Viên: Liên Đoàn Gia Đình HHTM hiện nay gồm 11 Xứ Đoàn và 400 Hội Viên như sau:

*** GĐ HHTM Sao Mai (Chí Hòa): 28 HV – Bổn mạng Mẹ Trinh Vương ngày 22.08. Đoàn Trưởng: Chi Teresa Trần Thanh Châu.

*** GĐ HHTM MẫuTâm (Chí Hòa): 20 HV– Bổn mạng Thánh Giuse Lao động ngày 01/05 Đoàn Trưởng: Anh Giuse Hoàng Văn Tuyến.

*** GĐ HHTM Lạc Quang (Hóc Môn): 45 HV- Bổn mạng Mẹ vê trời 15/08 ĐT: Anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng.

*** GĐ HHTM Hà Nội (Xóm Mới): 48 HV – Bổn mạng Mẹ Thiên Chúa ĐT: Chị Maria Đặng Thị Nga

*** GĐ HHTM Châu Bình (Thủ Đức): 74 HV – Bổn mạng Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. Ngày 19/03 ĐT: Anh Đa minh Bùi Quang Tưởng.

***. GĐ HHTM BắcHà (Củ Chi): 42 HV – XĐT: – Bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 08/12 chị Anna nguyễn Thị Nga

*** GĐ HHTM Hồng ân: 30 HV – TrưởngTổ 1 Chị Anna Dương Thị Hợp. Trưởng tổ 2 Ngô Thị Thủy

*** GD HHTM Lộ Đức (Caritas Sao Mai): 32 HV – Bổn mạng Mẹ Lộ Đức ngày 11/12 Trưởng LKV Maria Hoàng Nhiễu, Phó Maria Hoàng Châu, TQ Chị Maria Thu Nguyệt.

*** GĐ HHTM Phụng Hiệp (Gp CầnThơ): 22 HV. Trưởng Anh Phero Nguyễn Văn Phúc.

***. GĐ HHTM Tân Hưng (Hóc Môn): 32 HV – XĐT: Chị Maria Hoàng Thu Trang.

III. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GĐ HHTM TGP SG:

1. SINH HOẠT HỘI HỌP:

Tất cả 11 đơn vị Đoàn Gia Đình HHTM đều có sinh hoạt hội họp tại Giáo Xứ của mình. Mỗi tuần Học Sống Lời Chúa theo các bài Hiệp Sống Tin Mừng hằng tuần trong Tập San HSTM của HHTM. Thảo luận một đề tài về “Xây dựng Hạnh phúc gia đình “hay “Nhân bản” do cha Tổng giám huấn biên soạn.

2. SINH HOẠT CÔNG TÁC:

* XĐ Gia Đình Caritas Sao Mai (CH): Góp tiền và tình nguyện nấu cơm phục vụ bệnh nhân tại nhà Trung Chuyển bịnh nhân Caritas Hạt Chí Hòa, mổi tuần 2 ngày thứ Bảy và Chúa nhật. Tổng Cộng: Năm 2017: 96 ngày x 200 000 đ= 19 200 000 đ

- Tặng quà và xin cầu bình an và xin ơn chữa lành cho người già, đau liệt không phân biệt tôn giáo vào ngày Quốc tế bệnh nhân: 100 000 x 100 người = 10 000 000đ

- Ngày 17/12 tại Trung Tâm mục vụ số 6 bis Tôn Đức Thắng Q 1: XĐ Gia đình HHTM (Caritas) Sao Mai đã thực hiện được một gian hàng lưu niệm phát quà Giáng sinh cho những người có hoàn cành đặc biệt. 320 phần x 50 000 = 16 000 000 đ.

* Gia đình Châu Bình (TĐ): Thăm và tặng quà, tiền cho người nghèo khó khăn Tại Giổng Giềng (Kiên Giang), và Trại mồ côi LAGI Bình Tuy. Tổng số tiền làm công tác bác ái là 45 triệu đồng.

* Gia Đình Bắc Hà (Củ Chi): thăm các người già neo đơn tại Nhà Nuôi Người Già Củ Chi, thăm bệnh nhân AIDS ở Trung Tâm Mai Hòa số tiền 10 triệu.

* Gia Đình Hà Nội (XM): Thăm mái ấm Nhật Hồng và Gia đình Têpan. TC: 20 triệu đồng.

* Gia Đình Lạc Quang (HM):

- Thăm 400 người Tâm thần tại Đức Trọng, cùng sinh hoạt nấu ăn sáng, trưa, làm vệ sinh và trang hoàng Giáng Sinh nhà Tình thương. TC: 400 triệu đồng

- Ngày 08/03/2017 (ngày quốc tế phụ nữ):

. Chủ đề giao lưu: “Người phụ nữ Công giáo cần thể hiện đức tin thế nào giữa xã hội Việt Nam hôm nay?”. Nhân dịp này, Liên Đoàn cũng tổ chức thi nấu ăn chủ đề “Bà nội trợ đảm đang”. Buổi hội thi có 10 Xứ Đoàn Gia Đình HHTM tham gia.

Hội thảo chuyên đề: “PHU PHỤ HÒA- GIA ĐẠO THỊNH” tại nhà thờ Bắc Hà-Củ Chi.

. Thăm Giáo điểm Bobo Bến lức

. Tham gia cùng Tông đồ giáo dân TGP SG Giúp Giáo Điểm Loi Dầu Xây Nhà nguyện

3. TIN BUỒN:

Chị Teresa Lê Thị May, nguyên Thủ quỹ XĐ Gia đình Thánh Mẫu Sao Mai đã được Chúa gọi về hồi 8 giờ sáng thứ ba 05/12 /2017. Đề nghị hội viên LĐ Gia Đình HHTM cầu nguyện cho LH Teresa May sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Liên đoàn Gia đình đã đến phúng viếng với tang gia và dâng lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Tê-rê-sa.

*** Liên đoàn dự Lễ Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của gđ Bắc Hà

4g00 sáng ngày 08/12/2017 Ban chấp hành Liên đoàn gia đình đến gx Bắc Hà Củ Chi dự Thánh Lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm của Gđ Bắc Hà, sau lễ Cha Giuse Chính xứ cũng đã cùng ăn sáng chia sè niềm vui đong đầy cảm động của Liên đoàn và Gđ xứ đoàn Bắc Hà

*** Bác ái mùa Vọng của Xứ Đoàn Gia Đình HH Thánh Mẫu Sao Mai:

Trong thời gian mùa vọng 2017, XĐ Gia Đình HHTM giáo xứ Sao Mai đã tổ chức quyên góp tiền bạc và đi thăm các cơ sở nuôi dưỡng người mù của 14 quận trong Tp HCM. Đã chia sẻ quà Giáng Sinh cho 750 nguòi mù, mỗi phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt. Tổng cộng 150 triệu đồng, kèm theo quần áo mới, bánh ngọt, đường và nước khoáng.

*** Bác ái của Gia đình Lạc Quang:

Trong mùa vọng này xứ đoàn Lạc Quang vẫn sinh hoạt như thông lệ, tham gia các công tác của Giáo Xứ. Đặc biệt Hội viên Xứ Đoàn đã quyên góp nội bộ chia sẻ quà Giáng Sinh cho người nghèo trong Giáo Xứ được 2 tạ gạo quy ra tiền là 2.400.000 đ.

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động như sau:

Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái,

Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An.

Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM nhiệm kỳ 2016-2020.

LM Giám Huấn HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Giáo xứ Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn Giới Trẻ để tổ chức sinh hoạt phù hợp với giới trẻ.

___________________

TRUYỀN THÔNG HHTM

 

 

Chia sẻ.