Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6; 69)

Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6; 69)

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các môn đệ ngay tại hội đường Cac-pha-na-um sau khi nghe Người nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời”. Lời Chúa nói họ không tin và không thể hiểu, thậm chí còn lớn tiếng phê phán “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi”, không ít người khác xầm xì, dè bỉu. Người biết các ông, không phải chỉ là đám đông theo Người, mà chính là những môn đệ ít nhiều đã đi theo Chúa, nhưng các ông không thể tin vào Lời Chúa nói về chính thân thể Người là máu, là thịt, là của ăn để con người phải dùng hầu được sống đời đời. Đức Giêsu đã lên tiếng về việc này: “Thầy đã bảo với anh em: không ai đến được với Thầy, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”, và cuối cùng số đông bỏ đi chỉ còn nhóm mười hai, những người kiên trung ở lại.

Quả thật, việc các môn đệ thấy chướng tai khi nghe Lời Chúa nói với các ông, họ không có được cái nhìn đức tin. Họ chỉ nghĩ theo trí hiểu của con người trần gian, làm sao dám ăn thịt và uống máu người đồng loại với mình? Chúa không trách họ. Họ không thể hiểu “Chính Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”.Và không chỉ các môn đệ ngày ấy không tin, bỏ đi, mà cho đến hôm nay số người chưa tin vào Lời Chúa vẫn còn là số đông trên thế giới này.

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Câu hỏi mà Đức Giêsu đặt ra cho nhóm Mười hai cũng là đặt ra cho mỗi người chúng con đây. Con đang sống trong một thế giới mà nhiều người vin vào chủ thuyết duy nghiệm, đòi hỏi bất cứ việc gì cũng phải kiểm nghiệm bằng mắt thấy, tai nghe, tay sờ được, cảm nhận được qua các ngũ quan thì mới tin, còn ngoài ra thì bỏ ngoài tai những lời dạy của Hội Thánh đã được Thiên Chúa mạc khải qua Đức Giêsu Kitô, nên nhiều người hôm nay cũng cảm thấy chướng tai khi nghe Lời Chúa Trong Thánh Kinh.

Phần chúng con, những người được đón nhận Tin Mừng của Chúa qua các Tông đồ, qua Giáo hội Công Giáo tông truyền, chúng con tin rằng “Không ai đến được với Thầy (Đức Giêsu), nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.Tuy thế, lòng tin của con hầu như vẫn còn mỏng dòn, do dự, vẫn còn yếu ớt, ngờ ngợ. Con có dám mạnh dạn như Tông đồ Phêrô tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời“? Con có dám nói những lời mà Thánh Phaolô đã từng nói “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa sống trong tôi“?

Xin cho con biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Xin giúp con nhận ra rằng đón nhận Lời và Thánh Thể chính là con được ăn thịt và uống máu Người. Con được đón nhận Bánh Trường sinh, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn con. Nhiều lần con cũng đã từng bỏ đi khi nghe được tiếng Chúa nhắc nhở, vì những cám dỗ của trần thế, vì sự yếu đuối cuả bản thân mà con tỏ ra thái độ “Lời này chướng quá”. Chính vì lòng tin cuả con còn non yếu. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con có thể thưa lên như Thánh Phêrô Tông Đồ: “Phần chúng con, chúng con đã tin nhận và biết rằng chính Thầy là đấng Thánh của Thiên Chúa”. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh.

 

Chia sẻ.