SINH HOẠT HỘI HỌP

SINH HOẠT HỘI HỌP

HIỆP HỘI THÁNH MẪU

---oOo---

 

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT HÀNG TUẦN

GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM

+ Trưởng GĐ và Tổ Phục Vụ GĐ nên có mặt trước 5-10 phút để tiếp đón thăm hỏi các Thành Viên đến sinh hoạt và hát các bài ca xây dựng tình thân trong Gia Đình.

SINH HOẠT NỘI BỘ

1. Kinh Khai Mạc: Tới giờ Trưởng Gia Đình xướng Kinh Khai Mạc: Lạy Chúa Kitô, xưa Chúa đã phán...

2. Sinh hoạt Gia Đình: Phụ Tá Điều Hành 1 (Thư Ký) kiểm diện; Các Tiểu Tổ báo cáo công tác tuần qua; Phụ Tá Điều Hành 2 (Thủ Quỹ) chuyền túi kín và báo cáo quỹ thu chi Gia Đình hằng tuần. Trưởng GĐ hay Cố Vấn giúp tìm hiểu Luật Sống HHTM, thông báo tin tức nội bộ Gia Đình, Xứ Đoàn, Liên Đoàn...

3. Cầu nguyện cho nhau: Nêu ý cầu nguyện cá nhân và đọc chung một chục kinh Mân Côi Sống (có suy niệm và lời cầu phù hợp với mỗi mầu nhiệm).

HỌC SỐNG LỜI CHÚA

4. Hiệp Sống Tin Mừng:

Học Lời Chúa: Đọc chung Tin Mừng.- Ý chính.- Chú Thích.- Thảo luận.

Sống Lời Chúa: Lời Chúa chủ đề.- Câu chưyện minh họa.- Suy niệm.- Thảo luận.- Lời Cầu quyết tâm.

Mỗi buổi Hiệp Sống Tin Mừng có thể học một trong hai phần và kéo dài 30-45 phút.

 

B. CHƯƠNG TRÌNH GIỜ KINH TỐI

GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM:

Mọi người đứng tập họp trước bàn thờ Chúa và bật đèn nến trên bàn thờ.

1) Ý cầu nguyện giờ kinh.

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần.

3) Thinh lặng xét mình

4) Kinh “Tôi thú nhận” hay hát một bài sám hối.

5) Đọc Tin mừng CN hay ngày trong tuần (GLHS).

6) Suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện.

7) Kinh Mân Côi (Xướng một mầu nhiệm Kinh Mân Côi, đọc một Lời Chúa và một Lời Cầu.- Đọc 10 hay 50 kinh tùy hoàn cảnh).

8) Hát kính Đức Mẹ “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ...”

9) Đọc kinh Vực Sâu hay hát cầu hồn.

9) “Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay”.

10) Kết thúc giờ kinh.

 

Chia sẻ.