Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng (Lc 1, 28)

Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng (Lc 1, 28)

Bài Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân côi hôm nay Thánh Luca thuật lại biến cố Truyền Tin mà nhân vật chính là Đức Maria, một thiếu nữ tại Na-Gia-Rét, một thành thuộc xứ Ga-Li-Lê. Điều đầu tiên khi sứ thần Thiên Chúa vào nhà là chào Trinh nữ với những lời chúc tụng: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng trinh nữ “, một lời chào lạ lùng. Đức Maria khi ấy hẳn phải hết sức ngạc nhiên khiến tâm hồn bối rối. Làm sao một người lạ đến mà lại nói những điều xem ra không thể nào một con người hèn mọn, tại một miền quê nghèo lại được chúc tụng như thế. “Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng “. Những lời ấy chỉ có thể dành cho những bậc cao trọng, quyền bính trong Đạo, những người thánh thiện, đạo đức trong hàng ngũ những vị lãnh đạo trong dân Ít-Ra-En. Maria đã không hiểu, thậm chí sợ hãi khiến Thiên sứ phải trấn an: “Xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa “. Lắng tai nghe lời Sứ Thần, Maria càng ngạc nhiên khi đưọc loan báo: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao “

Với trí hiểu cuả một con người trần gian, Mẹ đã phản ứng lại: “Việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng “. Một phản ứng rất tự nhiên, nhất là cuả một thiếu nữ lành thánh, một người trẻ. Và sau khi được sứ thần Chúa giải thích và thuyết phục, Mẹ đã thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói

Một cuộc đối thoại giữa vị Sứ Thần cuả Thiên Chúa với Mẹ Maria, một con người trần gian, cho thấy Thiên Chúa không hề ép buộc con người, mà Ngài tôn trọng sự tự do, sự cộng tác cuả con người vào công trình cứu độ. Chính từ lời thưa “Xin vâng” ấy mà “hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người” như Thánh PhaoLô đã viết, nên Mẹ Maria là một người trần gian đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Mừng Mẹ Mân Côi, chúng con muốn dùng lời kinh mà Giáo hội trích ra từ lời Thiên sứ chúc mừng Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” để tôn vinh Mẹ. Xin “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria, sống đơn sơ, khó nghèo, luôn tín thác vào Chúa. Xin giúp con biết luôn siêng năng lần chuỗi Mân Côi, suy gẫm về các mầu nhiệm Sự Vui, Sự Sáng, Sự Thương, Sự Mừng; đó là tập toát yếu cuả Tin Mừng Đức Giêsu, qua đó luôn học hỏi, sống lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống. Những chuỗi kinh Mân Côi sốt mến sẽ kết thành những tràng hoa dâng kính Mẹ nhân Tháng kính mừng Mẹ.

Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng lên Mẹ,

Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu.

Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền,

Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu. AMEN.

______________

Fx Đỗ Công Minh.

 

Chia sẻ.