Hãy nên hoàn thiện (Mt 5, 48).

Hãy nên hoàn thiện (Mt 5, 48).

Bài Tin mừng Thánh Matthêu hôm nay tiếp tục là một thách đố cho con trong việc thực thi Lời Chúa trong cuộc sống này. Chúa đến rao giảng Tin Mừng nước trời, Người khuyên dạy các môn đệ và dân chúng tuân giữ các lề luật trong Đạo. Người đã từng xác nhận: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Chúa nhật thường niên vừa qua, Chúa dạy mọi người chúng con không chỉ dừng lại ở việc tuân giử lề luật một cách máy móc, để gọi là chu toàn mà thôi. Chúa mong muốn chúng con phải đi xa hơn nữa, tích cực hơn nữa hầu trở nên công chính hơn.

Luật Môsê thì: “Mắt đền mắt, răng đền răng” và cho đó là phải đạo. Một cách răn đe con người chớ vi phạm luật công bình. Cũng như thế, luân lý nhiều dân tộc, cụ thể như Tục ngữ Việt Nam cũng khuyên: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, hay: “có đi có lại, mới toại lòng nhau” hàm ý chỉ ra cách sống xã giao, thân thiện đối với nhau trong cuộc sống. Những điều đó khi áp dụng đối nhân xử thế hẳn cũng tạo nên một xã hội tốt đẹp. Thế nhưng, giáo lý của Đức Kitô thì đòi hỏi hơn thế, môn đệ của Người phải biết thể hiện lòng bác ái một cách triệt để hơn, chấp nhận phần thiệt về mình để cảm hóa đối tượng mình có quan hệ, để thể hiện lòng thương xót của Cha, Đấng ngự trên trời, và cũng để trở nên hoàn thiện như Cha.

Nói về luật yêu thương, thông thường là: “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”, đương nhiên rồi. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy một cách kiện toàn hơ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em “. Đây không phải là cách sống lập dị, ngược đời mà là một cách sống “Mới “, lạ lùng, đầy khó khăn. Người dẫn chứng: “Nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có công chi?...Nếu anh em chỉ chào hỏi người anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại chẳng làm như thế sao?”. Những điều ấy hôm nay đang diễn ra trước mặt chúng con. Những kẻ xấu, ác tâm cũng gắn bó với nhau, cũng tâm đầu ý hợp với nhau để làm chuyện ác. Tội phạm hôm nay không còn mang tính cá nhân mà mang tính tập thể, phe phái. Lợi dụng khe hở của luật pháp để ăn chặn, bóc lột không chỉ là lợi ích, quyền lợi ích kỷ cho một người mà là lợi ích nhóm, tập đoàn với nhau. Những người đó cũng yêu thương nhau lắm lắm, cũng gặp nhau chào hỏi, thân thiết. Họ cùng nhau, hè nhau làm điều xấu, thực hiện cái ác. Là con cái Chúa, chúng con phải sống thế nào?

Xin cho chúng con nhận biết điều Chúa dạy, Chúa muốn chúng con đạt tới sự hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Quả thật là khó, cực khó. Theo Chúa là một cuộc đấu tranh, không thể dễ dãi. Theo Chúa là phải phấn đấu trở thành những người thân cận với anh em mình, cùng giúp sống trọn kiếp người như Chúa đã làm người. Dám yêu thương như Thầy đã yêu thương, “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” Con có dám làm như vậy? và đã có lần nào làm?

Lạy Chúa, xin Người giúp con. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh.

 


Chia sẻ.