Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28, 19)

Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28, 19)

Chúa nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, con được nghe trích đoạn Tin Mừng của Thánh Matthêu, tường thuật viêc Chúa Giêsu sau khi sống lại hiển vinh, đã hẹn gặp các tông đồ tại một ngọn núi miền Galilêa. Trong số các ông, có người vững tin vào Thầy mình đã phục sinh và háo hức muốn gặp, nhưng cũng có ông nửa tin, nửa ngờ, tâm trạng hoài nghi. Điều đó cũng bình thường dễ thấy nơi con người trần gian. Chúa gặp các ông, Người vừa muốn củng cố đức tin nơi các ông, đồng thời cũng giao cho các ông sứ mệnh tiếp tục công việc của Người nơi trần gian, vì Người sẽ trở về cùng Cha, Đấng ngự trên trời. Người khẳng định quyền năng mà Thiên Chúa Cha đã trao cho: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” đồng thời nhắc các tông đồ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha,và Con và Thánh Thần,giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”.

Qua những lời nhắn nhủ này, Chúa mạc khải cho các ông mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Trong suốt hành trình rao giảng, Đức Kitô đã khẳng định Người là con một Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Trong nhiều lần cầu nguyện với các môn đệ, Chúa Giêsu đã từng ngước mắt lên trời thưa với Thiên Chúa là Cha: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha...”. Rồi trong một lần trả lời cho ông Philiphê khi ông hỏi “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giêsu đã nói rõ: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha... Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình “(Ga 14, 9-10). Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần tỏ cho các ông về Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng bảo trợ sẽ đến với các ông khi Chúa không còn hiện diện bên các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật. Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em “(Ga 14, 16-17).Thánh Thần của Chúa trong kinh Tin Kính, Hội Thánh vẫn tuyên xưng: “Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh, cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con

Những lời ấy cho con hiểu rằng đón nhận Đức Kitô là đón nhận Thiên Chúa Cha và Thánh Thần của Người. Thiên Chúa, Đấng con tôn thờ: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chỉ là một.

Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi diễn tả Tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại. Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con Cứu độ và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Đã có nhiều người tìm cách giải thích mầu nhiệm này bằng những minh họa mang tính cụ thể hầu giúp cho con người hiểu phần nào về mầu nhiệm Đức tin ấy. Nhưng trong sự soi sáng của Lời Chúa Giêsu trong tin mừng, giúp con xác tín tín điều một Chúa Ba Ngôi: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Con đã được trở thành người tín hữu tức là con cũng được hợp đoàn cùng các Thánh Tông đồ, con phải có sứ mạng: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ “Mỗi người chúng con cũng phải đáp lời mời gọi của Chúa: “Hãy làm chứng cho Thầy từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất “

Lạy Chúa,

Lời Chúa nói với các Tông đồ “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “không phải là một lời động viên, nhưng là một khẳng định để con vững lòng thực thi sứ mạng Chúa trao.

Xin cho con biết vâng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống của con. Đó chính là chứng thực lòng tin “Một Thiên Chúa có Ba Ngôi” con vẫn tuyên xưng. Con tin chắc chắn mình sẽ được có Chúa ở cùng nơi trần gian. Và khi giã từ thế giới này, con sẽ được hưởng vinh phúc với Chúa trên nước trời. AMEN.

_______________

Fx Đỗ Công Minh.

 

Chia sẻ.