Thông Tin Hiệp Sống

Thông tin hiệp sống tháng 07/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt đạo đức cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn: Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, và các ca đoàn thuộc hai Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu giáo xứ Sao Mai,...

Thông tin hiệp sống tháng 06/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt đạo đức cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn: Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, và các ca đoàn thuộc hai Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu giáo xứ Sao Mai.

Thông tin hiệp sống tháng 05/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, các ca đoàn thuộc Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu, LM Tổng Giám Huấn...

Thông tin hiệp sống tháng 1/2017

Hòa trong niềm vui chung của toàn thể Giáo hội, vào lúc 15g30 ngày 07.12.2016, Thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: số 3-5 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình. Ngay từ rất sớm, đông đảo hội viên HHTM đã đến nhà thờ tham dự sinh hoạt ...

Thông tin hiệp sống tháng 12/2016

THÔNG BÁO KÊU GỌI HỘI VIÊN HHTM CỨU TRỢ LŨ LỤT Trích yếu: V/v Tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung Kính gửi: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM. Trận lũ lụt lịch sử vừa qua đã tàn phá ba tỉnh Miền Trung: Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh...

Thông tin hiệp sống tháng 11/2016

Trận lũ lụt lịch sử vừa qua đã tàn phá ba tỉnh Miền Trung: Nghệ an, Thanh háa, Hà tĩnh, làm chết mấy chục người, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, có nhà nước lụt lên tới nóc, nước lụt cuốn trôi nhiều thực phẩm, gia súc bị chết nhiều, khiến cho rất nhiều gia đình ...

Thông tin hiệp sống tháng 10/2016

Trong Năm Thánh kính Lòng Chúa Thương Xót, nhằm tạo sinh hoạt cho giới trẻ các Xứ Đoàn thuộc Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, các ca đoàn thuộc Gx Sao Mai, Nt Thánh Mẫu, và các ca đoàn các Giáo Xứ khác trong Tổng Giáo Phận ...

Thông tin hiệp sống tháng 9/2016

Nhằm mục đích huấn luyện Huynh Trưởng đang giữ các chức vụ trong BCH các cấp thuộc ba Liên Đoàn Bác Ái, Gia Đình, Giới Trẻ HHTM về việc điều hành sinh hoạt theo luật sống HHTM, trong phiên họp BCH Liên Hội hồi 19g30 ngày 27/08/2016 vừa qua, ...