Thông Tin Hiệp Sống

Thông tin hiệp sống tháng 01/2018

Hòa trong niềm vui chung của toàn thể Giáo hội, ngày 07.12.2016, Thánh lễ Tạ ơn được tổ chức tại nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: số 3-5 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình. Rất hân hạnh cho đoàn thể HHTM...

Thông tin hiệp sống tháng 11/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, các ca đoàn thuộc Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu, và các Ca Đoàn bạn...

Thông tin hiệp sống tháng 10/2017

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP. - B. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM-TGP. - C. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM-TGP. - D. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM-TGP.

Thông tin hiệp sống tháng 9/2017

Trong buổi họp tháng 08/2017 của Liên Hội dưới sự chủ tọa của Cha ĐaMinh Tổng Giám Huấn HHTM vừa qua, anh chị em trong Ban Chấp Hành Liên Hội đã nhất trí với nhau về buổi họp mặt thường lệ hằng tháng của Liên Hội vào hồi 19g00 các thứ Tư đầu tháng, tại Nhà xứ Sao Mai.

Thông tin hiệp sống tháng 8/2017

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP THÁNG 08 - B. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP/SG THÁNG 8/2017 - C. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP THÁNG 8/2017 - D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP THÁNG 8/2017

Thông tin hiệp sống tháng 07/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt đạo đức cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn: Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, và các ca đoàn thuộc hai Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu giáo xứ Sao Mai,...

Thông tin hiệp sống tháng 06/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt đạo đức cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn: Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, và các ca đoàn thuộc hai Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu giáo xứ Sao Mai.

Thông tin hiệp sống tháng 05/2017

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, các ca đoàn thuộc Nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu, LM Tổng Giám Huấn...