Tân Quy Luật

SINH HOẠT HỘI HỌP

Trưởng GĐ và Tổ Phục Vụ GĐ nên có mặt trước 5-10 phút để tiếp đón thăm hỏi các Thành Viên đến sinh hoạt và hát các bài ca xây dựng tình thân trong Gia Đình.

THỰC TẬP SỐNG ĐỜI KITÔ

LỜI CHÚA: Chúa Giêsu phán: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Môsê và lời các Ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).

LINH ĐẠO HIỆP HỘI THÁNH MẪU

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau,...

VĂN THƯ HÀNH CHÁNH

HIỆP HỘI THÁNH MẪU hay Những Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) gọi tắt là HIỆP SỐNG KITÔ (CLC) là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành đã được Hội Thánh công nhận từ hơn 400 năm. Hiệp Hội Thánh Mẫu có mặt tại Việt Nam từ 100 năm nay,...

NGHI THỨC HIỆP HỘI THÁNH MẬU

KINH ĐỌC TRƯỚC KHI HỘI: Lạy Chúa Kitô,/ xưa Chúa đã phán: / Đâu có hai ba người hội hiệp nhau nhân danh Ta / thì Ta ở giữa họ (Mt 18, 20)./ Giờ đây/ chúng con họp nhau trong tình yêu Chúa,/ để tìm rõ ý Chúa: / muốn chúng con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn,

QUY LUẬT HIỆP HỘI THÁNH MẪU VN 2011

HIỆP HỘI SỐNG XIN VÂNG ĐỂ PHỤNG SỰ Chúng tôi hội hiệp nhau tập sống “xin vâng” để hiến thân “phụng sự” theo tinh thần Phúc Âm noi gương Chúa Giêsu như Thánh Mẫu Maria như sau:

1