Tài Liệu

Hát ca sinh hoạt phục vụ HHTM

Ta ra đi đem hy vọng, đem tin yêu cho muôn người: Hiệp Hội Thánh Mẫu hiên ngang vươn lên quyết tiến tới. Ta hy sinh đem Tin Mừng, với Chúa thánh hóa thế trần Quyết phụng sự tận hiến cuộc đời mở mang Nước Trời.

ĐỐI THOẠI VỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN (Chương IV)

VẤN ĐỀ 11: Thiên Chúa chỉ là hình ảnh con người tạo ra. Nói cách khác, con người đã tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa, rồi gán cho Thiên Chúa những gì thấy nơi chính mình. Thực sự ngoài con người không còn một thần thánh nào cả.

ĐỐI THOẠI VỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN (Chương II)

Vũ trụ vật chất tự hiện hữu và hằng có: Mọi thực tại đang hiện hữu trong thiên nhiên đều là vật chất và đều do vật chất mà phát sinh. Vũ trụ vật chất ta đang sống đây đã tự hiện hữu, vẫn có từ đời đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi,...

ĐỐI THOẠI VỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN (Chương I)

Ngày nay việc tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến khoa học và Đức Tin tôn giáo rất cần để người tín hữu thêm xác tín và có khả năng trình bày đức tin cho người muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan đến khoa học và đức tin tôn giáo như:

MỘT SỐ BÀI HÁT THƯỜNG DÙNG

Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, Này dương gian, Xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến! Chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, Xin Ngài hãy đến! Hiển linh Ngài ơi!

SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Lạy Chúa Giêsu/ “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”/ (x. Mt 11,29). Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa/: Luôn biết vâng lời cha mẹ và người trên/, ăn nói khiêm hạ và cư xử hiền hòa với mọi người/, để chúng con xứng đáng là môn đê của Chúa/.- AMEN.

12