Nghi Thức

SINH HOẠT HỘI HỌP

Trưởng GĐ và Tổ Phục Vụ GĐ nên có mặt trước 5-10 phút để tiếp đón thăm hỏi các Thành Viên đến sinh hoạt và hát các bài ca xây dựng tình thân trong Gia Đình.

NGHI THỨC HIỆP HỘI THÁNH MẬU

KINH ĐỌC TRƯỚC KHI HỘI: Lạy Chúa Kitô,/ xưa Chúa đã phán: / Đâu có hai ba người hội hiệp nhau nhân danh Ta / thì Ta ở giữa họ (Mt 18, 20)./ Giờ đây/ chúng con họp nhau trong tình yêu Chúa,/ để tìm rõ ý Chúa: / muốn chúng con sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn,

1