Luật Sống

QUY LUẬT HIỆP HỘI THÁNH MẪU VN 2011

HIỆP HỘI SỐNG XIN VÂNG ĐỂ PHỤNG SỰ Chúng tôi hội hiệp nhau tập sống “xin vâng” để hiến thân “phụng sự” theo tinh thần Phúc Âm noi gương Chúa Giêsu như Thánh Mẫu Maria như sau:

1