Học Làm Tín Hữu

Cùng Mẹ Maria sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

Ngày xưa trước khi chịu chết trên cây thập giá, Chúa Giê-su đã trao môn đệ Gio-an là đại diện của Hội Thánh cho Mẹ Ma-ri-a: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, và Người cũng trao Mẹ Người cho Gio-an khi nói: “Đây là Mẹ của anh”. Và Tin Mừng viết tiếp “Kể từ giờ đó,...

Học với Mẹ Maria

Dù các sách Tin mừng không ghi nhận sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a tại bữa Tiệc Ly. Tuy nhiên Mẹ đã ở với các Tông đồ khi các ngài hợp một lòng một ý trong niềm mong đợi Thánh Thần hiện xuống (x Cv 1, 14), và nhất là Mẹ đã hiện diện trong những cử hành...

Sự cao trọng của cử hành Thánh Thể

Cô Ma-ri-a làng Bê-ta-ni-a đã lấy bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng quý giá xức chân cho Đức Giê-su vào sáu ngày trước cuộc khổ nạn của Người khiến tông đồ Giu-đa đánh giá là một hành động lãng phí (Ga 12,1-8) Còn Đức Giê-su đánh giá thế nào đối về hành động ấy?

Bí Tích Thánh Thể - Bí Tích Hiệp Thông (tt)

Thánh Lễ Chúa Nhật kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh: Nhờ bí tích Thánh Thể mà Ngày của Chúa trở thành ngày họp mặt chung của toàn thể Hội Thánh. Nhờ đó Hội Thánh sẽ trở thành bí tích, dấu chỉ sự hiệp thông giữa các tín hữu.

Bí Tích Thánh Thể - Bí Tích Hiệp Thông

Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1985 đã khẳng định rằng: giáo huấn nền tảng chủ đạo của Công Đồng Va-ti-ca-nô II chính là sự hiệp thông. Hội Thánh có bổn phận phải thúc đẩy các tín hữu sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi,...

Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin (tt)

Các tín hữu Công Giáo có thể tham dự nghi lễ phụng vụ tại nhà thờ Tin Lành thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật của hội thánh Công Giáo hay không? Có được rước lễ trong nghi lễ phụng vụ của Tin Lành hay không?

Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin (tt)

Trong Thánh lễ, sau lời truyền phép của Chủ Tế thì bánh rượu liền biến hóa nên Thân Mình và Máu Huyết của Chúa Giê-su như Người đã phán: “Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em... Chén này là Giao Ước Mới lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20).

Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin

Tin mừng Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giê-su thiết lập BT Thánh Thể như sau: “Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh...” (Mt 26, 26-28). Thánh Phao-lô trong thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô cũng viết: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em...

BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ GÌ?

Đại hội Thánh Thể quốc tế được khai mạc tại Mê-xi-cô ngày 10-10-2004 đã mở ra một Năm Thánh Thể và sẽ kéo dài cho đến tháng 10-2005. Để chuẩn bị cho Năm Thánh Thể, ngay từ ngày 17-04-2003, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã ra thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể”...

1