Hiệp Sống Tin Mừng

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DŨNG CẢM LÀM CHỨNG CHO CHÚA - LỜI CHÚA: Chúa phán: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời...

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - B

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA LẠI ĐẾN - TIN MỪNG: Mc 13,24-32 (24) Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, (25) Các ngôi sao từ trời sa xuống,...

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - B

ĐỂ “CỦA CHO” THÀNH LỄ DÂNG ĐẸP LÒNG CHÚA - TIN MỪNG: Mc 12,38-44 (38) Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng,...

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - B

THỰC HÀNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG - TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34 (28b) Khi ấy, có người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”...

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

SỐNG YÊU THƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC - LỜI CHÚA: (1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên (2). Người mở miệng dạy họ rằng:

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - B

XIN ƠN SÁNG MẮT SÁNG LÒNG ĐỂ ĐI THEO CHÚA - TIN MỪNG: Mc 10,46-52 (46) Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giêricô. khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêricô,...

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - B

MUỐN LÀM ĐẦU PHẢI HẦU THIÊN HẠ - TIN MỪNG: Mc 10,35-45 (35) Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”...

LỄ TRUYỀN GIÁO

LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG XÃ HỘI HÔM NAY - TIN MỪNG: Mc 16,15-20 (15) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ...

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - B

TINH THẦN SIÊU THÓAT LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO LÀM MÔN ĐỆ CHÚA - TIN MỪNG: Mc 10,17-30 (17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành,...