Hạnh Phúc Gia Đình

Giáo dục con cái trong gia đình

Thánh Phao-lô khuyên các bậc cha mẹ về việc giáo dục con cái như sau: “Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận. Nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4).

Làm gì khi con làm hư vật dụng trong nhà?

LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô trong thư Ê-phê-sô đã dạy các bậc cha mẹ về bổn phận phải giáo dục con cái như sau: “Các bậc cha mẹ chớ làm cho con cái tức giận. Nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa, bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4).

Làm gì khi chồng bất tài

Trong gia đình thì vợ là người hiều và thương chồng hơn ai hết. Chính vì thế mà nhiều khi lại có sự vị nể chồng quá đáng trong mọi việc, nhất là công việc làm ăn ngoài xã hội. Nhiều khi biết rõ giới hạn và thiếu năng lực của chồng trong việc kinh doanh,...

Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng

Thánh Phao-lô dạy các tín hữu Ê-phê-sô như sau: “Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Ki-tô là Đầu của Hội Thánh., chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh,...

Có nên chịu đựng thói xấu của chồng không?

LỜI CHÚA: Chúa phán: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Thánh Phao-lô cũng dạy: “Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (I Cr 13, 7).

Tìm hiểu trước hôn nhân

Ngày nay trong lãnh vực tình yêu nam nữ, một số bạn trẻ thường hay áp dụng câu phương châm: “Thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ!”. Nghĩa là để có được người yêu thì trước hết phải áp sát mục tiêu và sau là phải tiến nhanh chiếm đoạt mục tiêu đó...

Học biết YÊU

Các Bạn Trẻ thân mến. Nguyên nhân cuốn hút hai người nam nữ tình nguyện đến với nhau và quyết định “góp gạo thổi cơm chung” trong đời sống hôn nhân gia đình chính là tình yêu thương nhau.

Thế nào một người bạn đời thực sự

Các bạn đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Một đôi vợ chồng chỉ có thể sống hòa hợp hạnh phúc khi nào trở thành người Bạn Đời của nhau. Có bao giờ bạn tự hỏi xem mình đã là Bạn Đời của chồng hay vợ bạn chưa?

1