Chia Sẻ - Suy Niệm

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? (Mc 8, 29)

Bài Tin mừng hôm nay đặt ra cho con một dấu hỏi rất lớn “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Có người cho rằng đoạn trích của Thánh Macco cho thấy Đức Giêsu là một diễn giả rất đáng khâm phục,...

Chính tôi là bánh trường sinh. (Ga 6; 35)

Ngay từ thuở xa xưa con người đã có khát vọng được trường sinh bất tử. Nhiều vị vua chúa đã cho những người dưới quyền vào rừng sâu hoặc lên núi cao, ra biển rộng tìm cho được những món ngon vật lạ,...