Chia Sẻ - Suy Niệm

PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI - NĂM SỰ SÁNG

Lời ngỏ: Nhân Tháng CÁC LINH HỒN, Giáo hội mời gọi người tín hữu suy gẫm các mầu nhiệm và lần hạt cầu nguyện cho các Linh hồn trong Luyện ngục. Mầu nhiệm NĂM SỰ SÁNG được Đức Thánh Giáo Hoàng Yoan-Phaolô truyền dạy...

Anh em phải coi chừng... (Mc 12, 38).

Tin Mừng Thánh Maccô chuơng 12, câu 38 đến câu 44 Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh tương phản nhau. Một: hoạt động náo động ồn ào của những Kinh Sư trong đạo Do Thái. Hai: hành động đơn sơ,...

Anh không còn xa Nước Thiên Chúa đâu (Mc 12, 34).

Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã có lần tranh luận với nhau về điều cơ bản nhất trong Hội Thánh Chúa tại trần gian: Đâu là điều quan trọng, cốt lõi nhất trong Đạo Công Giáo? Cũng không ít lần trong chúng ta gặp câu hỏi ấy...

Kho báu trên trời (Mc 10;17-30)

Bài Tin mừng hôm nay, chúng con được theo dõi một cuộc gặp gỡ và đối thoại của Đức Giêsu Kitô với một chàng thanh niên đạo đức. Cuộc đối thoại cho thấy Chúa luôn đi đến với mọi người...

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - B

PHỤC VỤ TRONG KHIÊM HẠ - TIN MỪNG: Mc 9,30-37 (30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng: