Chính từ bên trong con người phát xuất những ý định xấu (Mc 7; 21).

Chính từ bên trong con người phát xuất những ý định xấu (Mc 7; 21).

Đó là Lời Đức Giêsu đã nói với những người Pharisiêu và các kinh sư tụ họp quanh Người như vậy. Trình thuật Tin mừng theo Thánh Maccô Chúa nhật XXII thường niên hôm nay, cho chúng con biết về một cuộc tranh luận của Đức Giêsu với những người mang tiếng thông luật, giữ luật. Những người này đã vin vào lề luật để trách cứ những môn đệ của Chúa Giêsu, khi có người không rửa tay trước khi dùng bữa. Họ tự hào là những người tuân giữ truyền thống của tiền nhân, nên sẵn sàng lên án người khác, nếu chẳng may vấp phạm. Gặp lúc Đức Giêsu đang ở giữa họ, họ không những không tin Người mà còn tìm mọi cách để bắt bẻ Người. Người đã quở trách những kinh sư Do Thái, từng bỏ qua lề luật Chúa mà dạy dân chúng tuân giữ những tập tục của con người đặt ra: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm “.

Những người bị Chúa quở trách ngày xưa, hôm nay vẫn tồn tại trong chúng con đây. Không ít người trong chúng con giữ đạo theo hình thức, sẵn sàng tuân giữ những giới răn Chúa như luật dạy: Ăn chay, kiêng thịt, giữ ngày Chúa nhật... nhưng thực sự trong lòng thì sao? Con đang đặt mình trước mặt Chúa và tự suy nghĩ về mình.

Lạy Chúa,

Tại sao có những người không rửa tay trước khi ăn? Phải chăng họ cố tình vi phạm những lề luật theo truyền thống? Rồi có những chuyện trong thời đai hôm nay: Có những người công nhân không thể kiêng việc xác, phải tăng ca ngày Chúa nhật, vì vào thời điểm xí nghiệp hàng giao chưa kịp. Rồi chuyện sống trong một xã hội mà những ngày lễ trong đạo không phải là ngày lễ nghỉ, biết bao người phải lao động, làm việc theo qui định, khiến họ không thễ chu toàn kiêng việc xác ngày lễ buộc trong Đạo. Họ vẫn luôn hướng về Chúa, nhưng thực tế cuộc sống, họ không có điều kiện để chu toàn lề luật. Họ tin vào lòng nhân từ và lòng thương xót của Chúa như lời Chúa phán: “Không có có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế... “.

Lạy Chúa,

Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa là Lời của sự thật và chân lý, là ngọn đèn soi bước cho con đi. Con không thể theo Chúa theo cảm tính của cá nhân con, hay cuốn theo sự dễ dãi của người đời, theo dư luận của số đông, như nghe nói Đức Chúa hiện diện nơi này, Mẹ Chúa hiện ra chỗ kia, rồi chao đảo lòng tin. Biết bao lần con đã sống đạo theo thói quen, còn lòng tin thì mong manh như xây nhà trên cát. Vẫn nhận mình tin vào Chúa nhưng vẫn sẵn sàng chạy theo bói toán, tướng số, coi ngày, theo tháng, theo những chỉ dẫn của người đời. Vin vào những lời truyền miệng “Có kiêng có lành “, “có tin có phúc “rồi dần dần tách khỏi Lòng thương xót của Chúa.

Xin cho con biết, con không chỉ lắng nghe Lời Chúa mà còn phải giữ Lời Chúa và thực thi Lời Người, trong sư soi sáng của Thánh Thần Thiên Chúa. Xứng đáng là những người thân thích như Mẹ và anh em Người, đó là những người biết nghe và làm theo ý Cha trên trời. Biết phân biệt đâu là Lời của Thiên Chúa với những lời mê hoặc của các tiên tri giả, của con người phàm trần. Không viện dẫn Lời Chúa trong Thánh kinh để mưu cầu lợi lộc của thế gian, lợi lộc của phàm trần.

Xin cho con chừa bỏ thói chê bai, chỉ trích người khác. Tự xưng mình đạo đức hơn người theo cách nói “Tôi không như người ta...” dẫn đến đố kị, ganh ghét, lỗi đức bác ái ngay trong tư tưởng.

Lạy Chúa,

Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con,

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui.

Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi,

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,

Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai!”. AMEN.

(Lắng nghe Lời Chúa- Nguyễn Duy).

_______________

Fx Đỗ Công Minh

 

Chia sẻ.