Bổn Mạng Liên Hội HHTM VN và Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương

THÔNG BÁO

Trích yếu: V/v Tổ chức mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm 07/12/2016

Bổn Mạng Liên Hội HHTM VN và Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương

 

Kính gửi: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: Bác Ái HHTM, Gia Đình HHTM và Giới Trẻ HHTM TGP Saigon TP HCM

- Quý Tu sĩ và Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.

Trong phiên họp tháng 11/2016 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của Cha Tổng Giám Huấn HHTM, Hội Đồng Quản Trị Liên Hội HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Hiệp Hội Thánh Mẫu VN và của Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương vào Thứ Tư ngày 07.12.2016 từ 15g30 đến 19g00 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử Ph.7 Quận Tân Bình).

1. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

- 15g30: Hội Viên sinh hoạt chung trong Nhà Thờ.

- 15g45: Hội viên HHTM học tập chủ đề 3 năm tới của HĐGM về Mục Vụ Gia đình.

- 16g15: Đón chào Đức Cha, Quý Cha và quý khách.

- 16g20: Đoàn phụng vụ xếp hàng tại sân trái Nhà thờ từ phòng áo chuẩn bị đi rước. Dẫn lễ.

- 16g30: Ca đoàn hát Ca Nhập Lễ và Thánh lễ Đồng Tế mừng Lễ BM Mẹ Vô Nhiễm.

2. DIỄN TIẾN THÁNH LỄ:

- Đầu lễ Cha Tổng Giám Huấn chào mừng Đức Cha, Quý Cha Giám Huấn, Quý Ân Nhân, Quý Khách, Hội Viên và Cộng Đoàn.

- Đức Cha bắt đầu Thánh lễ.- Bài Đọc 1.- Đáp Ca.- Bài Đọc 2.- Al-lê-lui-a.- Bài Phúc Âm.- Đức Cha Chủ Tế giảng Lời Chúa.- Lời Nguyện Cộng Đoàn.- Dâng Lễ Vật.- Tâm tình Hiệp Lễ.

- Sau lời nguyện Tạ Lễ, Liên Hội Trưởng đọc bài cám ơn Đức Cha và báo cáo tình hình và sinh hoạt của Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP.- LĐ Giới Trẻ TM cử mấy Hội Viên mặc đồng phục lên gian Cung Thánh tặng bông cho Đức Cha và quà cho quý cha Đồng Tế.

- Đức Cha huấn từ và ban phép lành cuối lễ.

- Đức Cha, Quý cha, quý khách chụp chung với BCH Liên Hội và BCH 3 Liên Đoàn.

3. LIÊN HOAN SAU LỄ:

1) Khai mạc Liên Hoan: LM Tổng Giám Huấn khai mạc buổi liên hoan và mời Đức Cha Phụ Tá ban phép của ăn và bắt đầu chương trình Giao Lưu Sinh Hoạt Hiệp Sống.

2) Chương Trình Giao Lưu Sinh Hoạt: MC sẽ xếp chương trình các tiết mục ca múa nhạc theo chủ đề “Hiệp Sống–Xin Vâng–Phục Vụ theo gương Chúa Giê-su và Thánh Mẫu Ma-ri-a” của các đơn vị thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái HHTM, các Xứ Đoàn và các Hội Viên HHTM...

3) Giới thiệu thành phần và sinh hoạt các Liên Đoàn: Đan xen các mục văn nghệ nói trên, mỗi Liên Đoàn được Ban Tổ chức dành 10 phút để giới thiệu về các sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian qua. Liên Đoàn Gia Đình có thể trình bày báo tường như thời gian qua.

4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI LỄ:

1) Thực hiện Bó Hoa Thiêng: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một Bó Hoa Thiêng dâng kính Mẹ Vô Nhiễm từ ngày nhận được Thông báo đến Đại lễ, với các việc lành như sau:

- Dự lễ rước lễ: Tổng cộng số lần Hội Viên tham dự thánh lễ và rước lễ hướng về Đại Lễ.

- Kinh nguyện: Số chục kinh Mân Côi Sống: Mỗi Hội Viên được phân công đọc và suy niệm một mầu nhiệm trong 20 mầu nhiệm kinh Mân để cầu nguyện cho nhau.

- Công tác truyền giáo: Mỗi Hội Viên chọn một người lương, mỗi Xứ Đoàn chọn một gia đình lương để cầu nguyện, thăm viếng gây thiện cảm... hầu giúp họ sớm nhận biết tin theo Chúa.

- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức quyên góp bão lụt và gửi về Liên Đoàn, về BCH Liên Hội để góp chung về Tòa Giám Mục Sài-gòn với danh nghĩa Hiệp Hội Thánh Mẫu.

Mỗi Ban Chấp Hành Xứ Đoàn sẽ tổng kết và báo cáo các công tác trên trong tờ “Bó Hoa Thiêng”, để góp làm lễ vật dâng lên Chúa trong Đại lễ mừng Mẹ Vô Nhiễm 07/12 sắp tới.

2) Đăng Ký sĩ số Hội viên tham dự: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị chu đáo cho buổi liên hoan tiệc mặn sau lễ, đề nghị BCH các Xứ Đoàn chuyển Thiệp Mời đến quý Cha Giám Huấn, quý Ân nhân các Xứ Đoàn, các Hội Viên kỳ cựu và đang hoạt động. Cần nắm bắt tương đối chính xác số hội viên tham dự Thánh Lễ và dự liên hoan, báo về cho Liên Đoàn và cho Thủ Quỹ Liên Hội (chị Thanh Hương. Số ĐT: 0908 751 702). Mỗi Hội viên tham dự góp 150 ngàn.

3) Đăng ký tiết mục văn nghệ: Mỗi Xứ Đoàn Giới Trẻ, XĐ Gia Đình hay XĐ Bác Ái HHTM sẽ chuẩn bị một tiết mục múa hát để giúp vui trong buổi liên hoan tại sân khấu cuối Nhà Thờ Thánh Mẫu. Cần đăng ký sớm các tiết mục với Ban Tổ Chức (Ông Giang. Số ĐT 0903 323 942) hoặc Nhạc Sĩ Quang Minh UV Ban Nghiên Huấn HHTM, Số ĐT 01213454959 để kịp dàn dựng chương trình (khoảng 10-12 tiết mục). Hạn chót đăng ký sĩ số Hội viên tham dự và các tiết mục văn nghệ là tối CN 04/12/2016.

5. PHÂN CÔNG CỦA BAN TỔ CHỨC:

- Điều hành chung: Ô Giang (BCH/LH).

- Dẫn chương trình: Chị Thu Lê (UV BCH LH).

- Tập hát trước lễ: Nhạc Sĩ Quang Minh (UV Ban Nghiên Huấn Trung Ương).

- Đọc dẫn lễ: Chị Thanh Hương (TQ BCH/LH).

- Bài đọc 1: Đại Diện BCH LĐ/Bác Ái HHTM (Bà Chiến).

Bài đọc 2: Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu (Ông Nguyên).

- Lời nguyện Cộng đoàn: 4 Đại diện của BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT.

- Phần Chuẩn bị lễ vật: 6 Thành Viên Liên Đoàn Gia Đình (Chị Nhiễu sắm lễ vật và tập lễ nghi).

- Đọc tâm tình hiệp lễ: Cô Thủy (UV BCH/LH)

- Chụp hình, quay phim: Anh Phan Đoàn (www.hiephoithanhmau.com); Đoàn Mục Vụ Truyền Thông/TGP, Mục Vụ Truyền Thông Giáo Hạt Chí Hòa, Trang Tin Vui. Info...

- Viết bài kèm hình ảnh để đăng lên tập san “Hiệp Sống Tin Mừng” Tháng 01/201: Nhờ Chị Phượng HHTM Lạc Quang. Các trang web: www.hiephoithanhmau.com, www.tgpsaigon.net, www.Tinvuiinfo

- Xin tiền thau Nt- Chuẩn bị bó bông và gói quà nhỏ và bố trí các Hội viên Giới trẻ mặc đồng phục lên dâng hoa và tạ lễ Đức Cha và quý cha (Chị Thanh Hương Thủ Quỹ LH và chị Thọ - Phó Liên Hội.

- Dựng sân khấu cuối NT, nhờ chỗ giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục vụ Nhà thờ TM và các thành vien BCH Liên Hội (Anh Vĩnh, Tuấn...).

- Hát lễ: Ca đoàn hát lễ do BCH/LĐ Giới Trẻ HHTM phân công.

- In 350 Thiệp Mời, in tập sách Phụng vụ Thánh lễ Mẹ Vô Nhiễm và soạn Lời nguyện Cộng Đoàn: Chị Nhiễu (BCH/LĐ GĐ).

- Soạn bài dẫn lễ (Ông Minh Trần); Soạn Phút tâm tình Hiệp Lễ (Ông Minh Đỗ), Soạn và đọc Bài Cám Ơn cuối lễ, báo cáo tình hình sinh hoạt của HHTM TGP (Ông Lê Giang- BCH/LH).

- Phụ trách sinh hoạt tập hát trước Lễ và phụ trách MC Liên Hoan cuối Nhà Thờ: Nhạc Sĩ Quang Minh (Uỷ Viên Ban Nghiên Huấn HHTM) và cô Linh Thảo (Uỷ Viên BCH Liên Hội).

6. THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC:

- Nhang: Anh Tuấn (GĐ Matthêu).

– Cầm Sách Thánh: Ông Minh Trần (Ban Nghiên Huấn HHTM).

– Trống khẩu, Thánh Giá nến cao: Đại diện Xứ đoàn BA/HHTM Bùi Phát.

– Cầm Cờ Liên hội: Đại Diện LĐ Bác Ái HHTM.

- Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên Ban Chấp Hành LĐ/BA TM và Ban Phục Vụ NTTM.

- Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: 1 Đại diện BCH/Liên Hội và 3 Đại diện của 3 Liên đoàn.

- Đoàn dâng lễ vật: 6 Thành Viên LĐ Gia Đình HHTM.

– Đọc Tâm tình hiệp lễ: Cô Thủy (UV BCH/LH).

- Lễ sinh.

- Đoàn đồng tế: Đức GM Phụ Tá - LM TGH/HHTM và các LM đồng tế.

Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Maria và theo linh đạo Hiệp sống – Xin vâng và Phục vụ. BCH Liên Hội kính mời toàn thể Hội viên 3 Liên Đoàn về tham dự Lễ mừng kính Bổn mạng của Liên Hội HHTM năm 2016 đông đủ. Đây cũng là cơ hội thuận tiện để quảng bá về Linh Đạo và Sinh Hoạt Hiệp Hội Thánh Mẫu nhờ các phương tiện truyền thông.

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 24 tháng 11 năm 2016

DUYỆT                                                           TM BCH LIÊN HỘI HHTM TGP

LM Tổng Giám Huấn HHTM                           Liên Hội Trưởng HHTM

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG                            Đaminh LÊ VĂN GIANG


Chia sẻ.