Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin

HỌC LÀM TIN HỮU

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ – MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

 

1) Thánh kinh cho biết Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể trong hoàn cảnh nào?

Tin mừng Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giê-su thiết lập BT Thánh Thể như sau: “Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh...” (Mt 26, 26-28). Thánh Phao-lô trong thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô cũng viết: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh...” (1 Cr 11, 23-24). Như vậy: Chúa Giê-su thiết lập BT Thánh Thể trong đêm bị nộp, khi Người đang dự Bữa Tiệc Chiên Vượt Qua của đạo Do Thái vào tối Thứ Năm Tuần Thánh.

2) BT Thánh thể có liên quan thế nào với cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su?

- Trong bữa Tiệc Ly Vượt Qua, khi cử hành BT Thánh Thể, Chúa Giê-su đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em... Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em” (Lc 22, 19-20). Thánh Phao-lô cũng viết: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (1 Cr 11, 26). Như vậy: Bí Tích Thánh Thể chính là sự tái diễn Tiệc Ly và lễ Hy Sinh Thánh Giá của Chúa Giê-su khi xưa.

- Hơn nữa, BT Thánh Thể còn bao gồm cả sự Phục Sinh vinh quang của Người, như Người đã phán: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51). Thánh Am-brô-si-ô cũng nói về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su trong BT Thánh Thể như sau: “Hôm nay, Chúa Ki-tô thuộc về anh chị em. Nhưng mỗi ngày Người sống lại cho anh chị em”. Vì thế trong Thánh Lễ, Hội Thánh luôn cầu nguyện sau khi Truyền Phép: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”.

3) Chúa Giê-su thiết lập BT Thánh Thể để làm gì?

Tin mừng Gio-an viết: “Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Như vậy: BT Thánh Thể chính là một quà tặng tuyệt hảo biểu lộ tình yêu tột cùng của Chúa Giê-su đối với Hội Thánh. Quà tặng đó là con người và công trình cứu độ mà Người đã thực hiện. Quà tặng đó không bị giới hạn trong quá khứ vì Ơn Cứu Độ là một công trình vượt thời gian. Chúa Giê-su đã chỉ trở về với Chúa Cha sau khi đã ban tặng cho chúng ta BT Thánh Thể để chúng ta được chia sẻ lễ hiến tế của Người. Từ đó đến nay, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, các tín hữu đều được tham phần vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-su giống như các Tông Đồ khi xưa.

Tóm lại: Chúa Giê-su thiết lập BT Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly Vượt Qua để trao tặng các tín hữu trong mọi thời đại một phương thế hữu hiệu, để họ cũng được tham phần vào cuộc Tử Nạn và sự Phục Sinh của Người, giống như các Tông Đồ khi xưa.

4) Phải chăng mỗi lần cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh cử hành một lễ hy tế mới, khác với lễ hy tế của Chúa Giê-su cử hành khi xưa?

Thánh Gio-an Kim Khẩu khẳng định: “Chúng ta không ngừng hiến dâng chỉ một Con Chiên”. Thánh Lễ không thêm vào hay nhân nhiều lên hy tế của Chúa Giê-su, nhưng là làm cho hy tế độc nhất của Chúa Giê-su khi xưa trở thành hiện tại, giống như đang xảy ra trong ngày hôm nay. Như thế, Thánh Lễ không bao giờ tách biệt với Thánh Giá, nhưng trực tiếp hướng về hy tế Thánh Giá của Chúa Giê-su trên đồi Can-vê xưa.

5) Sự hy tế của Chúa Giê-su có những đặc tính nào?

Theo nghĩa chặt, Thánh Thể là một hy tế, nghĩa là lễ vật hy sinh. Lễ vật này VỪA ĐƯỢC DÂNG LÊN CHÚA CHA, VỪA ĐEM LẠI PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI CHO NHÂN LOẠI CHÚNG TA. Thật vậy, vì Chúa Giê-su đã hiến tế thân mình làm của lễ hy sinh khi vâng phục ý Chúa Cha cho đến chết, nên đã được Cha đón nhận và cho Người được phục sinh vinh quang và đặt Người làm Chúa Tể muôn loài (x Pl 2, 8). Nhờ đó, những ai đón nhận Mình Máu Thánh Người trong BT Thánh Thể thì được kết hiệp với Người và được hưởng ơn cứu độ của Người như Người đã nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy... Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54. 56).

__________________

Lm. Đan Vinh HHTM

 

Chia sẻ.