Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin (tt)

HỌC LÀM TÍN HỮU

 

TÍNH TÔNG TRUYỀN CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tt)

 

7) HỎI: Các tín hữu Công Giáo có thể tham dự nghi lễ phụng vụ tại nhà thờ Tin Lành thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật của hội thánh Công Giáo hay không? Có được rước lễ trong nghi lễ phụng vụ của Tin Lành hay không?

ĐÁP: Công Đồng Va-ti-ca-nô II dạy: Những cộng đoàn hội thánh Tin Lành do không có bí tích Truyền Chức Thánh, nên các thừa tác viên của họ không có quyền thánh hiến bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, và lễ Tiệc Ly của Tin Lành không bao hàm sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-su Thánh Thể, không phải là một hy lễ đích thực của Chúa Giê-su như Thánh Lễ Công Giáo. Cũng vì hội thánh Tin Lành đã không bảo tồn được “bản thể tinh tuyền và toàn vẹn của mầu nhiệm Thánh Thể” như thế (Sắc Lệnh về Hiệp Nhất, số 22), nên các tín hữu Công giáo không được phép rước lễ khi tham dự nghi thức phụng vụ của Tin Lành, không được coi việc tham dự nghi thức Tin Lành là đủ để thay thế cho việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Công Giáo theo luật Hội Thánh buộc.

8) HỎI: Tại sao Công Đồng Va-ti-ca-nô II khuyên các linh mục nên cử hành Thánh Lễ mỗi ngày, kể cả khi không có giáo dân tham dự? Việc cử hành Thánh Lễ ấy đem lại những hiệu quả thiết thực nào cho đời sống và chức vụ linh mục?

ĐÁP: Vì Thánh Thể là lý do chính yếu và là trung tâm của bí tích Truyền Chức Thánh, là bí tích được thiết lập cùng một trật với bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly.

Khi dấn thân vào những hoạt động mục vụ đa dạng, các linh mục cũng cần ý thức rằng trọng tâm của đời sống linh mục là bí tích Thánh Thể. Tuy đức ái mục tử làm nên sự thống nhất trong đời sống linh mục, nhưng đức ái này chỉ hiện hữu khi bắt nguồn từ Hy Tế Thánh Thể (Sác lệnh về Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục, số 14).

Công Đồng khuyên các linh mục nên cử hành Thánh Lễ mỗi ngày, kể cả khi không có giáo dân tham dự. Vì chỉ bằng cách đó, linh mục mới đương đầu được với những căng thẳng mục vụ và mới nhận được sức mạnh thiêng liêng cần thiết chu toàn trách nhiệm mục vụ của mình.

Ngoài ra, Thánh Thể cũng là trung tâm thúc đẩy ơn gọi linh mục. Lòng yêu mến của linh mục đối với việc cử hành Thánh Lễ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các bạn trẻ đang thao thức tìm kiếm Chúa, mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

9) HỎI: Giáo xứ có cần phải có linh mục dâng lễ Chúa Nhật hay không? Khi một giáo xứ không có linh mục coi sóc, có nên cử hành phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật do các tu sĩ hay giáo dân có trình độ làm chủ sự hay không?

ĐÁP: Một cộng đoàn tín hữu chỉ thể hiện được bản chất của mình qua việccửa hành Thánh Thể, nên luôn cần phải có linh mục chủ sự dâng lễ. Trường hợp một cộng đoàn tín hữu đủ lớn để thành một giáo xứ, nhưng lại không có linh mục coi sóc mục vụ là một thực trạng bất thường và đáng buồn. Đây phải được coi là một tình trạng tạm thời và phải được mau chóng khắc phục. Cần phải thúc đẩy cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa sớm ban ơn gọi linh mục, như lời Chúa Giê-su đã dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về (Mt 9,38).

Chắc chắn rằng việc các tu sĩ hay giáo dân chủ sự phần phụng vụ Lời Chúa vào Chúa Nhật là một điều tốt và đáng khích lệ. Tuy nhiên, các thành viên không chức thánh này cần ý thức rằng: Thánh Thể phải là trung tâm của mọi cử hành phụng vụ, nên phải động viên cộng đoàn khao khát tham dự bàn tiệc Thánh Thể, và phải tận dụng mọi cơ hội để mời các linh mục tốt đến dâng Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật.

__________________

Lm. Đan Vinh HHTM

Chia sẻ.