Bí Tích Thánh Thể - Mầu Nhiệm Đức Tin (tt)

HỌC LÀM TÍN HỮU

 

THÁNH THỂ: MẦU NHIỆM ĐỨC TIN (tt)

 

1) Khi nào bánh rượu hóa nên Mình Máu Chúa Giê-su và sự biến thể đó diễn ra như thế nào?

- Trong Thánh lễ, sau lời truyền phép của Chủ Tế thì bánh rượu liền biến hóa nên Thân Mình và Máu Huyết của Chúa Giê-su như Người đã phán: “Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em... Chén này là Giao Ước Mới lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20).

- Đây là một sự “biến hóa”hay sựhiện diện thật sự”, nghĩa là sau lời truyền phép thì bánh rượu không còn hiện diện nữa. Từ lúc đó, Mình Máu Chúa Giê-su đã hiện diệncách toàn diện và trọn vẹn ở trước mắt chúng ta dưới hình bánh hình rượu”. (Tđ Mysterium Fidei của Đức Phaolo VI). Công Đồng Tri-đen-ti-nô cũng khẳng định: “Việc truyền phép bánh và rượu đem đến hiệu quả là biến đổi toàn bộ bản thể của bánh trở thành bản thể của Thân Mình Chúa Ki-tô, và toàn thể bản thể của rượu nho trở thành bản thể của Máu Thánh Chúa Ki-tô...”. Thánh Si-rin-lô thành Giê-ru-sa-lem cũng viết: “Đừng chỉ nhìn thấy nơi bánh và rượu những yếu tố tự nhiên, bởi vì Chúa đã nói rõ ràng đó là Mình và Máu Người. Đức tin xác quyết với anh em điều đó, cho dù giác quan có gợi lên điều gì khác”.

2) BT Thánh Thể mang lại những hiệu quả nào cho người lãnh nhận?

Khi rước lễ, Thánh Thể sẽ mang lại cho người lãnh nhận nhiều hiệu quả:

- Một là sẽ được ơn tha tội nhờ Máu Chúa Ki-tô đổ ra trong cuộc khổ nạn của Người như Người đã nói: “Đây là Máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mt 26,28). Do đó, những ai mắc tội nhẹ thì không buộc xưng tội trước. Nhưng nhờ sự dọn mình rước lễ sốt sắng thì cũng được ơn tha các tội nhẹ ấy.

- Hai là sẽ được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su và đón nhận được sự sống dồi dào từ Thánh Thể của Người như Người đã nói: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Tôi và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

- Ba là Thánh Thể làm gia tăng ơn Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta khi chịu phép Rửa Tội và Thêm Sức, như thánh Ê-phrem đã viết: “Chúa Giê-su đã đổ đầy Thần Khí của Người vào Thánh Thể. Ai ăn Bánh ấy với lòng tin tức là đã ăn Lửa và Thần Khí”.

- Bốn là Thánh Thể sẽ ban sự sống lại và phúc thiên đàng đời đời cho ai lãnh nhận như lời Chúa Giê-su đã hứa: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Như vậy, nhờ Thánh Thể, chúng ta sẽ được nuốt lấy “bí mật của ơn phục sinh, linh dược của sự bất tử và phương thuốc chống lại sự chết” (Thánh I-nha-si-ô thành An-ti-o-ki-a).

3) BT Thánh Thể giúp các tín hữu biến đổi trái đất như thế nào?

- Nhờ được kết hợp với Chúa Thánh Thể mà các tín hữu sẽ ý thức hơn về sứ mệnh phải chu toàn đối với đất nước mình đang sống và góp phần xây dựng một “Trời Mới Đất Mới” (Kh 21,1), nghĩa là một thế giới ngày một tiến hóa trở nên công bằng nhân ái hơn, hòa bình hạnh phúc hơn theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

- Cụ thể nhờ được rước lễ, các tín hữu sẽ ý thức bổn phận khám phá ra các giải pháp cho những vấn nạn đang làm cho cuộc sống nên đen tối hơn. Phải cùng nhau xây dựng hòa bình, đấu tranh cho công bằng xã hội và tình liên đới giữa các dân tộc. Phải hợp tác bảo vệ sự sống con người từ khi tượng thai cho đến lúc lìa đời. Phải luôn nghĩ đến và phục vụ tha nhân, đặc biệt những người nghèo khổ bệnh tật và bất hạnh. Theo thánh Phao-lô: Chính sự chia rẽ và sự dửng dưng đối với người nghèo bên cạnh là những thái độ không xứng hợp với một cộng đoàn Thánh Thể (x 1 Cr 11,17-34).

4) Tầm quan trọng của BT Thánh Thể trong việc hình thành và xây dựng Hội Thánh như thế nào?

- Thánh Thể đã hiện diện ngay từ buổi ban đầu của Hội Thánh: Các Tin Mừng đều ghi nhận Chúa Ki-tô đã dự bữa Tiệc Ly với nhóm 12 tông đồ. Chính việc thiết lập BT Thánh Thể và BT Truyền chức Thánh trong bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su đã trở thành nền tảng xây dựng Hội Thánh (1 Cr 11,24-25; Lc 22,19).

- Thánh Thể là điều kiện để các tín hữu có thể sống đức bác ái: Như cành nho phải được tháp nhập với thân cây nho để sinh hoa trái, thì các tín hữu cũng phải kết hợp với Chúa Thánh Thể khi dự lễ và rước lễ để có thể yêu thương nhau và khiêm nhường phục vụ mọi người noi gương Chúa Giê-su (x Ga 15,5).

- Thánh Thể giúp các tín hữu chu toàn sứ mệnh “được sai đi”: Nhờ được hiệp nhất với Chúa Thánh Thể mà các tín hữu cũng được tham phần vào sứ mệnh được sai đi của Người (x Ga 20,21), bằng lối sống tốt lành thánh thiện như ánh sáng của thế gian và như muối ướp thiên ha (x Mt 5,13-16).

- Thánh Thể xây dựng và củng cố sự hiệp nhất trong Hội Thánh: Thánh Phao-lô dạy: Bánh được bẻ ra chính là sự hiệp thông với thân thể Chúa Ki-tô và tất cả những ai dự phần vào đó chỉ làm nên một Thân Mình (x 1 Cr 10,16-17). Thánh Gio-an Kim Ngôn cũng nói: Cũng như tấm bánh được làm nên bởi nhiều hạt lúa và trở thành một toàn thể hoàn hảo, thì Thánh Thể cũng liên kết cộng đoàn tín hữu để làm nên một thân mình. Nhờ cùng hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể, Hội Thánh ngày một liên kết với Chúa Ki-tô hơn và hiệp nhất với nhau. Đồng thời giúp Hội Thánh thắng được những sự chia rẽ nội bộ do tội lỗi gây ra.

5) Việc Chầu Thánh Thể có liên quan với Thánh Lễ không? Phải thực hiện giờ Chầu Thánh Thể như thế nào và Việc Chầu này đem lại những ích lợi gì?

- Việc Chầu Thánh Thể có liên quan chặt chẽ với việc cử hành Thánh Lễ. Thực vậy, sau Thánh Lễ, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hiện diện để làm của ăn đàng cho các tín hữu sắp ly trần, và thực hiện lời Người đã hứa trước khi về trời là sẽ ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20).

- Thánh Thể phải được đặt ở một nơi trang trọng trong nhà thờ, để các tín hữu dễ dàng đến kính viếng. Khi chầu Thánh Thể, các tín hữu sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng tôn thờ Chúa Ki-tô, bày tỏ lòng biết ơn, ăn năn sám hối tội lỗi và đón nhận được nơi Người sức mạnh, niềm an ủi và sự nâng đỡ. Thánh An-phong-sô nói: “Trong các việc đạo đức sau các Bí Tích thì việc thờ phượng Chúa Giê-su trong Thánh Thể là việc đạo đức lớn nhất”.

___________________

Lm. Đan Vinh HHTM

 

Chia sẻ.