BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ GÌ?

HỌC LÀM TÍN HỮU

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ GÌ?

Đại hội Thánh Thể quốc tế được khai mạc tại Mê-xi-cô ngày 10-10-2004 đã mở ra một Năm Thánh Thể và sẽ kéo dài cho đến tháng 10-2005. Để chuẩn bị cho Năm Thánh Thể, ngay từ ngày 17-04-2003, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã ra thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể”, một giáo huấn sâu rộng về Bí Tích Thánh Thể trong đời sống Giáo Hội. Sau đó, để triển khai thông điệp của Đức Thánh Cha, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng ra một Thư Chung tựa đề là “Giáo Hội Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể”. Trong năm nay, dựa theo hai văn kiện này, các hội viên HSKT (HHTM) chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bí tích Thánh Thể để từ đó quyết tâm sống và chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân.

1) BÍ TÍCH THÁNH THỂ CÓ VAI TRÒ NÀO TRONG HỘI THÁNH?

Công đồng Va-ti-ca-nô II gọi hy tế Thánh Thể là “đỉnh cao và suối nguồn của đời sống Ki-tô hữu”. Thật vậy, Hội thánh kín múc sự sống của mình từ Thánh Thể. Chính nhờ bí tích này mà Chúa Giê-su đã thực hiện lời Người đã hứa trước khi lên trời: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

2) CHÚA GIÊ-SU ĐÃ THIẾT LẬP BT THÁNH THỂ THẾ NÀO?

Thánh Phao-lô trong thư I gửi tín hữu Cô-rin-tô đã thuật lại việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly Vượt Qua chiều Thứ Năm Tuần Thánh như sau: “Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn. Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em... Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11, 23b-25; x Mt 26, 26; Lc 22, 19-20).

3) TẦM QUAN TRỌNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA BT THÁNH THỂ TRONG HT NHƯ THẾ NÀO?

Sau lễ Hiện Xuống, Thánh Thể luôn là trung tâm của đời sống Hội thánh Sơ Khai. Các tín hữu đầu tiên đã “chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự Lễ Bẻ Bánh (Thánh Thể) và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).

Chính trong khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã báo trước về cuộc Tử Nạn của Người bắt đầu trong vườn Cây Dầu (x Lc 22, 44), và chỉ hoàn tất khi Máu từ cạnh sườn Người trên cây thập giá đổ ra trên đồi Can-vê (x Ga 19, 34). Trong cuộc Tử Nạn, Con Chiên Thiên Chúa là Chúa Giê-su đã bước vào Nơi Cực Thánh chịu hiến tế để “bảo đảm cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời” (x Dt 9, 11-12).

4) BT THÁNH THỂ LIÊN QUAN THẾ NÀO VỚI MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA?

Trong Thánh Lễ, mọi linh mục đều được mời gọi chiêm ngưỡng cuộc Tử Nạn và Phục Sinh vinh quang của Chúa Giê-su. Ngay từ trước lễ Hiện Xuống, việc thiết lập BT Thánh Thể chính là thời điểm hình thành Hội thánh. Nền tảng của Hội thánh là Tam Nhật Vượt Qua mà trọng tâm là việc Chúa thiết lập BT Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Từ đây BT Thánh Thể đã hiện tại hóa mầu nhiệm Vượt Qua, làm cho Hội thánh sau này, mỗi khi họp nhau cử hành Thánh Lễ đều có thể tưởng nhớ và hiệp thông với Chúa Giê-su Tử Nạn và Phục Sinh giống như các Tông Đồ khi xưa. Do đó, khi cử hành Thánh Lễ, sau khi truyền phép Hội Thánh đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến” (x 1 Cr 11, 26).

5) LIÊN QUAN GIỮA BT THÁNH THỂ VỚI BT TRUYỀN CHỨC THÁNH THẾ NÀO?

Trong bữa Tiệc Ly, sau khi truyền phép biến bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh mình, Chúa Giê-su cũng thiết lập Bí Tích Truyền Chức Thánh khi trao nhiệm vụ cử hành BT Thánh Thể cho Hội thánh mà các Tông đồ là đại diện như sau: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19; 1 Cr 11, 24), Qua lời nói đó, Chúa Giê-su đã truyền chức tế lễ cho các Tông Đồ để các TĐ tiếp tục đặt tay truyền chức ấy cho các Đấng kế vị là Giám Mục, rồi các GM lại đặt tay truyền chức cho các Linh mục là cộng sự viên của mình (x Cv 6, 6; 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6). Nhờ đó Hội thánh có thể tiếp tục cử hành BT Thánh Thể cho đến tận thế theo ý Chúa Giê-su. Từ đây, trong Thánh lễ, khi Chủ tế lặp lại những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Thầy”, “Này là chén Máu Thầy” (x Mt 26, 26-28; Lc 22, 19), là ngài đã đại diện cho Chúa Giê-su Thượng Tế, đã cho Chúa Giê-su mượn tay mượn miệng của mình mà cử hành BT Thánh Thể. Như vậy có thể nói rằng: chính nhờ có BT Truyền Chức Thánh mà Hội Thánh mới có thể tiếp tục cử hành BT Thánh Thể theo đúng lệnh truyền của Chúa Giê-su.

__________________

Lm. Đan Vinh HHTM

Chia sẻ.