Bí Tích Thánh Thể - Bí Tích Hiệp Thông

HỌC LÀM TÍN HỮU

 

THÁNH THỂ: BÍ TÍCH HIỆP THÔNG

 

HỎI 01: Tại sao nói rằng Thánh Thể là bí tích Hiệp Thông? Trong Thánh Lễ, các tín hữu sẽ được hiệp thông với những ai? Chúng ta nên làm gì để được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa?

ĐÁP:

- THÁNH THỂ - BÍ TÍCH CỦA SỰ HIỆP THÔNG: Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1985 đã khẳng định rằng: giáo huấn nền tảng chủ đạo của Công Đồng Va-ti-ca-nô II chính là sự hiệp thông. Hội Thánh có bổn phận phải thúc đẩy các tín hữu sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, bằng Lời Chúa và bằng các phép Bí Tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Có thể nói: Thánh Thể chính là bí tích của sự Hiệp Thông, vì Thánh Thể là đỉnh cao của mọi bí tích.

- MỘT SỰ HIỆP THÔNG TRỌN VẸN NHẤT: Nhờ bí tích Thánh Thể mà các tín hữu sẽ được hiệp thông với Thiên Chúa và Hội Thánh. Qua bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa kết hợp với chúng ta trong sự hiệp thông trọn vẹn nhất. Chính khi tham dự thánh lễ, chúng ta được hiệp nhất với các tông đồ khi nghe các bài đọc, hiệp nhất với các phẩm trật Hội Thánh trong lời cầu nguyện sau Truyền Phép, và hiệp nhất với cộng đoàn qua lời cầu nguyện chung và tham phần chung trong cùng một bàn tiệc Thánh Thể.

- VỀ VIỆC RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG: Để được hiệp thông với Thiên Chúa, các tín hữu nên dự lễ và rước lễ hằng ngày. Trường hợp không thể tham dự thánh lễ, thì nên tập thói quen rước lễ thiêng liêng, nghĩa là ước ao rước lễ, để nhờ đó có thể kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể. Thánh nữ Tê-rê-sa Giê-su nói: “Khi bạn không thể dự lễ và rước lễ, bạn vẫn có thể rước lễ thiêng liêng. Đó là một việc đạo đức sinh nhiều ích lợi thiêng liêng, làm cho tình yêu Chúa nơi bạn ngày một phát triển”.

HỎI 02) Phải tham dự thánh lễ thế nào để được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với Hội Thánh?

ĐÁP:

Các tín hữu muốn hiệp thông với Thiên Chúa cách trọn vẹn thì cần phải hội đủ hai điều kiện sau:

+ MỘT LÀ PHẢI SỐNG TRONG ƠN NGHĨA VỚI THIÊN CHÚA: bằng việc giữ mình sạch các tội trọng.

+ HAI LÀ PHẢI SỐNG ĐỨC TIN BẰNG ĐỨC MẾN: Nghĩa là phải gia nhập Hội Thánh Công Giáo và quyết tâm sống giới răn yêu thương (x Ga 13, 34-35).

Trong Thánh lễ, đức mến được biểu lộ qua sự hiệp nhất với Chủ Tế khi mọi người cùng nghe Lời Chúa, cùng cầu nguyện chung với nhau, cùng đứng quỳ ngồi giống nhau, và cùng chúc bình an cho nhau. Thánh Phao-lô đã diễn tả hai điều kiện hiệp thông ấy như sau: “Phải có đức Tin hành động qua đức Ai” (Gl 5, 6).

HỎI 03) Để được rước lễ, các tín hữu phải hòa giải với Thiên Chúa. Vậy thế nào là hòa giải với Thiên Chúa? Khi ý thức mình đang mắc tội trọng, các tín hữu phải làm gì để được giao hòa với Thiên Chúa trước khi rước lễ?

ĐÁP:

+ HÒA GIẢI VỚI THIÊN CHÚA LÀ KHÔNG MẮC TỘI TRỌNG: Ai muốn rước lễ thì phải xét mình có xứng đáng hay không như lời thánh Phao-lô: “Ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn Bánh và uông Chén này” (I Cr 11, 28). Thánh Gio-an Kim Khẩu cũng nói: “Đừng ai đến bàn tiệc thánh này với lương tâm bại hoại và ô uế”. Giáo Luật hiện nay cũng quy định: “Những ai cố tình ở lại trong tình trạng tội trọng thì không được phép lên rước lễ” (số 915/712).

+ PHẢI LÃNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI TRƯỚC KHI RƯỚC LỄ: Công đồng Tri-đen-ti-nô tuyên bố: “Khi biết mình có tội trọng, tín hữu phải đi xưng tội trước rồi mới được rước lễ”. Sách Giáo Lý Công Giáo cũng khẳng định: “Bất cứ ai ý thức mình có tội trọng, thì phải đón nhận bí tích Giải Tội trước khi rước lễ” (số 1385). Còn nếu có tội nhẹ thì chỉ cần ăn năn tội thể hiện qua lời cầu nguyện trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh” (x Lc 7, 6-7).

HỎI 4) Ba đặc điểm hiệp thông trong một Cộng Đoàn Thánh Thể là gì?

ĐÁP: Một Cộng Đoàn Thánh Thể phải gồm ba đặc điểm hiệp thông như sau:

1. - PHẢI LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN MỞ: Hy Tế Thánh Thể không phải là việc cử hành của riêng mỗi cộng đoàn, nhưng là chung của Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Do đó Cộng Đoàn Thánh Thể không được khép kín riêng cho cộng đoàn mình, nhưng phải mở rộng để hiệp thông với các cộng đoàn Công giáo khác.

2. - PHẢI HIỆP THÔNG VỚI CÁC PHẨM TRẬT TRONG HỘI THÁNH: Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-o-ki-a dạy: “Chỉ khi Thánh Thể được cử hành với Đức Giám mục hay vị đại diện của ngài thì việc cử hành ấy mới có thể coi là thành sự”. Ngoài ra còn phải hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là biểu tượng sự hiệp nhất giữa các Giám mục. Tóm lại: Mọi cử hành Thánh Thể thành sự đều phải cử hành trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, với Giám mục Giáo Phận, với hàng Giám mục, Giáo sĩ và toàn thể Dân Chúa.

3. - PHẢI HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ GIỮA CỘNG ĐOÀN: Thánh Phao-lô đã trách các tín hữu Cô-rinh-tô về thói xấu ích kỷ cục bộ và thúc giục họ phải thực thi hiệp thông huynh đệ mỗi khi họp nhau cử hành Thánh Thể (x I Cr 11, 17-34). Thánh Au-gút-ti-nô cũng nói: “Tại bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Ki-tô làm sáng lên mầu nhiệm bình an và hiệp nhất. Nếu không giữ được mối dây hiệp nhất này thì không còn là đón nhận ân sủng nhưng đón nhận bằng chứng chống lại mình”.

___________________

Lm. Đan Vinh HHTM  

Chia sẻ.