Bí Tích Thánh Thể - Bí Tích Hiệp Thông (tt)

HỌC LÀM TÍN HỮU

THÁNH THỂ: BÍ TÍCH HIỆP THÔNG (tt)

HỎI 05: Thánh Lễ Chúa Nhật có tầm quan trọng thế nào trong việc kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh?

ĐÁP: Thánh Lễ Chúa Nhật có một vai trò rất quan trọng để kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh như sau:

- Thánh Lễ Chúa Nhật là nền tảng của đời sống đức tin của Hội Thánh: Do đó trừ phi bị mắc ngăn trở vì lý do chính đáng, mọi tín hữu có bổn phận phải tham dự Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật. Về phần các linh mục phải liệu sao để người giáo dân thuộc quyền mình chăm sóc có thể dễ dàng tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.

- Thánh Lễ Chúa Nhật kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh: Nhờ bí tích Thánh Thể mà Ngày của Chúa trở thành ngày họp mặt chung của toàn thể Hội Thánh. Nhờ đó Hội Thánh sẽ trở thành bí tích, dấu chỉ sự hiệp thông giữa các tín hữu.

- Phải giữ gìn và thúc đẩy sự hiệp thông trong Hội Thánh: Mọi tín hữu, đặc biệt là các linh mục phải thúc đẩy sự hiệp thông bằng việc tổ chức học hỏi và tuân giữ các quy định về việc dự lễ Chúa Nhật, cũng như tuân giữ các điều kiện cần để được rước lễ khi tham dự Thánh Lễ ấy.

HỎI 06: Thánh Lễ có vai trò nào trong việc hiệp nhất các Kitô hữu?

ĐÁP: Thánh Lễ là một món quà đặc biệt của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh để giúp kiến tạo sự hiệp nhất. Do đó khi muốn tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, chúng ta phải quy hướng về với bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Lễ, Hội Thánh nài xin Chúa Cha ban cho các tín hữu thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau được hiệp nhất nên một lòng một ý với nhau.

HỎI 07: Sự hiệp nhất trọn vẹn trong Hội Thánh đòi những điều kiện nào?

ĐÁP: Điều kiện quan trọng nhất để có sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Giáo Hội Ki-tô khác với Hội Thánh Công Giáo là phải hiệp thông trọn vẹn trong ba lãnh vực: Một là chung một đức tin, hai là cùng cử hành một phụng vụ bí tích, và ba là cùng vâng phục một vị Chủ Chăn duy nhất, đại diện Chúa Ki-tô ở trần gian.

HỎI 08: Có được lấy lý do tạo sự hiệp nhất giữa các Giáo Hội Ki-tô để tổ chức cử hành Đồng Tế chung giữa các linh mục Công Giáo với các mục tử của Chính Thống Giáo, Anh Giáo và Tin Lành hay không? Tại sao?

ĐÁP: Bao lâu chưa có sự hiệp thông trọn vẹn về đức tin, về các phép bí tích, và về quyền cai quản trong Hội Thánh, thì không được tổ chức lễ nghi đồng tế giữa các giáo hội Ki-tô khác nhau. Lý do là vì những thử nghiệm đồng tế như vậy sẽ làm suy yếu ý thức về khoảng cách cần phải vượt qua, và còn gây sự mơ hồ cho các tín hữu về các chân lý đức tin. Con đường dẫn đến hiệp nhất luôn đòi hỏi phải có sự thật, và việc ngăn cấm cử hành chung nghi lễ phụng vụ nói trên là điều đúng đắn và phù hợp với giáo huấn của Công Đồng Va-ti-ca-nô II (Xem Sắc lệnh về Hiệp Nhất).

Tuy nhiên, dù chưa thực hiện ngay được việc chia sẻ Thánh Thể chung, nhưng lòng ước ao cử hành Thánh Thể giữa các Giáo Hội cùng tin Chúa Ki-tô đã là một bước tiến triển lớn trên con đường đi đến đại kết, và là lời kinh ngợi khen dâng lên Thiên Chúa rất đẹp ý Ngài.

HỎI 09: Các linh mục Công Giáo có được cho các tín hữu thuộc các giáo hội Ki-tô không Công Giáo tham phần vào bí tích Thánh Thể không?

ĐÁP: Công Đồng Va-ti-ca-nô II chấp nhận ban bí tích Thánh Thể cho những anh chị em thuộc các Giáo Hội Đông Phương khi họ thành tâm đến xin rước lễ. Giáo Luật Cũ và Giáo Luật Mới cũng đều chấp nhận cách giải quyết này. Đến nay Tòa Thánh còn mở rộng thêm để áp dụng cho cả các tín hữu thuộc các Giáo Hội Ki-tô khác nữa. Do đó các linh mục Công Giáo trong những trường hợp đặc biệt, có thể ban các bí tích Thánh Thể, Giải Tội và Xức Dầu Bệnh Nhân cho các Ki-tô hữu khác khi họ thực sự khao khát và tự nguyện xin lãnh nhận các bí tích này và bày tỏ đức tin vào Hội Thánh Công Giáo. Cũng thế, các tín hữu Công Giáo có thể xin lãnh nhận các bí tích này từ những thừa tác viên thuộc các Giáo Hội khác cử hành bí tích thành sự.

HỎI 10: Có trường hợp nào các tín hửu thuộc các Giáo Hội Ki-tô khác không được phép rước lễ hay lãnh nhận Thánh Thể hay không? Khi nào thì người Công Giáo không được rước lễ tại những cộng đoàn Giáo Hội Ki-tô khác?

ĐÁP: Bất cứ ai công khai chối bỏ những chân lý đức tin về mầu nhiệm biến thể hay sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể, hoặc phủ nhận sự cần thiết của chức linh mục Thừa Tác (chối bỏ Bí Tích Truyền Chức Thánh), đều không được rước lễ hay lãnh nhận Thánh Thể.

Cũng vậy, người tín hữu Công Giáo không thể rước lễ tại những cộng đoàn do các mục tử không phải là linh mục Thừa Tác, hay không lãnh nhận cách thành sự bí tích Truyền Chức Thánh cử hành.

___________________

Lm. Đan Vinh HHTM  

Chia sẻ.